Actualitat

  PROGRAMA ELECTORAL  

Nacional

Canillo

Encamp

Ordino

La Massana

Andorra la Vella

Sant JuliĆ 

Escaldes-Engordany

Nacional

La nova codificació laboral inicia el tràmit parlamentari després de la presa en consideració al Consell General

 

El Consell General ha votat la presa en consideració de les tres Proposicions de llei de la futura codificació laboral elaborades pel Grup Parlamentari Demòcrata. La Llei Qualificada de les Relacions Laborals, Llei Qualificada de l’Acció Sindical i Patronal i Llei Qualificada Reguladora del Conflicte Col·lectiu inicien ara el període d’esmenes i el debat a nivell polític després del procés participatiu previ que la majoria Demòcrata ha realitzat amb els col·lectiu i entitats concernides.

El Govern ha avalat els objectius d’aquest procés de reforma legislativa que té com a eixos l’actualització de la legislació en matèria laboral tant als tractats internacionals com a la realitat andorrana i l’adequació de la normativa a les necessitats actuals de contractació, a partir de criteris de modernització, diversificació i flexibilització del mercat laboral.

Els canvis introduïts també impulsen un marc de garanties més gran i equilibrat pel que fa als drets i deures de les parts implicades, així com noves mesures per garantir la conciliació de la vida familiar i laboral.

En aquesta línia, el conseller general, Josep Anton Bardina, va explicar que el text presentat per la majoria Demòcrata pretenia ‘dinamitzar, flexibilitzar i desenvolupar encara més les relacions laborals i jo fa a partir d’aprofundir en la clarificació i aplicació de conceptes i procediments de la norma’.

Bardina ha reiterat la voluntat ‘d’adaptar més encara la legislació a la realitat andorrana i alhora una major actualització i homologació als tractats i convenis internacionals, als principis de la carta social europea així com a les recomanacons d’organismes internacionals especialistes en la matèria’.

Entre els aspectes més rellevants que inclou la reforma hi figura l’obligació de que les contractacions es formalitzin per escrit, es desenvolupa el dret a vaga amb una llei pròpia i es fixa, legalment, l’extinció del contracte a l’edat de percebre la pensió de jubilació que atorga la CASS, actualment fixada en els 65 anys. El nou corpus legal en matèria laboral ha fet un exhaustiu treball per adequar-lo en la seva totalitat a la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat.

El futur codi preveu fins a 14 modalitats de contractació diferents, algunes de les quals experimenten modificacions substancials. Destaca la creació de nous contractes, com ara el de relleu o successió i el de continuïtat de la vida laboral de l’assalariat que ha assolit l’edat de percebre la pensió de jubilació.

El nou Codi de Relacions Laborals amplia a 5 mesos el descans de maternitat i el fixa en un mes el descans per al pare. Els descansos per adopció i acolliment familiar seran també de 5 mesos. Es tipifiquen també nous permisos no retribuits.

S’introdueixen canvis per uniformitzar l’acomiadament no causal que requerirà el preavís d’un dia per mes treballat fins a un màxim de 30 dies i la indemnització que rebrà el treballador será de 25 dies per any treballat fins a un màxim de 365 dies.

Amb l’objectiu de crear un marc de garanties dels drets i els deures de les parts sindical i patronal atorga noves competències a organitzacions sindicals i patronals amb la finalitat de dotar de major seguretat jurídica l’acció d’una i altra part. Amb aquesta llei, s’assenta la base legal per a la creació del Consell Econòmic i Social al país.

Andorra regula també, per primera vegada, el dret a vaga (Art. 19 de la Constitució Andorrana) i el tancament patronal.

Finalment, la Proposició de Llei qualificada reguladora del conflicte col·lectiu estableix els paràmetres de seguretat jurídica necessaris per a la defensa dels interessos econòmics i socials, tant de les persones assalariades com dels empresaris. 

Facebook
|
Twitter
|
Linkedin
|
Google +
|Què defensem?

×


Suma't a   


Segueix-nos

Seu del partit
Passatge Antònia Font Caminal núm.1
Ed. Prat de les Oques
Despatx 403 Escaldes-Engordany AD700.
+376 805 777

No dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres!

Subscriure a la newsletter
Afilia't
© 2016 Demòcrates per Andorra

Subscriure a la newsletter

×