Articles d'opinióMaria Martisella

4 satisfactòries, 2 parcialment satisfactòries

L’objectiu del GRECO, ens que depèn del Consell d’Europa, és millorar la capacitat dels estats en la lluita contra la corrupció, i ho fa a través de processos d’avaluació periòdics per identificar possibles buits legals existents en les polítiques i reformes legislatives.

Andorra ha completat, des de la seva adhesió al GRECO, el 2005, el primer, el segon i el tercer cicle d’avaluacions. Actualment, es troba en el quart cicle, adoptat el juny del 2017 i centrat en la prevenció de la corrupció dels parlamentaris, batlles i fiscals.

Aquests anys, i amb la publicació d’informes correlatius, el GRECO ha constatat els avenços fets per Andorra en la matèria. L’informe de conformitat primer, publicat el 2020, va concloure que el nivell de les recomanacions era “globalment insatisfactori”. L’intermedi, publicat el 2021, va concloure que les diferents accions preses pel país feien que el nivell de conformitat “ja no fos globalment insatisfactori”. Recentment, s’ha publicat l’informe de conformitat segon, on el Greco aprecia millores importants i celebra els avenços. Andorra complia amb cinc de les tretze recomanacions el darrer informe; actualment compleix de manera satisfactòria amb vuit de les tretze. Pel que fa a la resta, quatre han estat aplicades parcialment i una continua sense aplicar-se.

Andorra complia amb cinc de les tretze recomanacions el darrer informe; actualment compleix de manera satisfactòria amb vuit de les tretze

D’ençà de la publicació de l’informe, s’han sentit veus crítiques amb els resultats. Sense ànim d’entrar en polèmiques, sinó amb esperit totalment constructiu, m’agradaria allunyar-me una mica d’aquests aires negativistes (que hi són a tots els països, perquè de recomanacions el GRECO en fa a tots els estats, en això no som únics), i centrar-me en la part positiva. Que no és poca. És a dir, en tot el que hem aconseguit. Em permetran que enfoqui els avenços en la part relativa als parlamentaris, que és la que conec de primera mà per haver-hi treballat la passada legislatura amb la resta de companys.

L’informe del 2017 sol·licitava el compliment de sis recomanacions vinculades amb els parlamentaris. En data d’avui, quatre recomanacions es compleixen satisfactòriament i dos parcialment!

Els principals avenços fan referència a les responsabilitats dels parlamentaris. La tasca que ens demanava el GRECO ha estat feta, a través de la Llei de transparència, accés a la informació pública i govern obert aprovada el desembre del 2021, i del Codi de conducta dels consellers generals aprovat a principis d’aquest any.

El Codi de conducta, treballat amb totes les forces parlamentàries representades al Consell General la passada legislatura, ha permès definir els principis d’integritat aplicables als consellers generals, introduir l’obligació de declarar els conflictes d’interessos, i organitzar els mecanismes destinats a facilitar l’aplicació del codi (formació, possibilitat de sol·licitar assessorament confidencial, control i sancions), tal com fa constar el GRECO. Els més curiosos poden trobar aquest document a la web del Consell General.

Pel que fa a l’aplicació de la Llei de transparència, dona resposta a la recomanació del GRECO d’introduir un sistema de declaració pública del patrimoni i dels interessos dels consellers generals. S’ha complert de manera parcial, cert, ja que la llei estableix que aquesta declaració no és pública, sinó sota notari. Així ho vam definir després del debat parlamentari previ a l’aprovació de la llei, tenint en compte les particularitats del nostre país i per evitar la xafarderia. En qualsevol cas, si algú té indicis d’una actuació il·lícita per part d’un conseller, ho pot denunciar. Si s’obre un procés judicial al respecte, la llei estableix que l’autoritat judicial competent podrà accedir a la declaració. Qui si no els estaments judicials són competents per analitzar l’existència o no de corrupció?

La llei en cap cas impedeix que es faci pública aquesta declaració. Així ho han fet quatre dels cinc consellers generals de Concòrdia, decisió que respectem –i que no ha estat exempta de xafarderia–. En tot cas, si es vol ser pulcre amb la recomanació del GRECO, aquesta sol·licita que també siguin fetes les declaracions dels cònjuges i els membres de la família dependents dels parlamentaris.

Recuperant les meves paraules de l’inici, el darrer informe del GRECO ha corroborat els avenços fets per Andorra en la lluita contra la corrupció, a la vegada que el nostre compromís amb les institucions europees. Però també el compromís amb nosaltres mateixos, amb la nostra idiosincràsia i particularitats, des del respecte pel nostre país.

 

Article de la presidenta suplent del Grup Parlamentari Demòcrata, Maria Martisella, publicat al BonDia el 22 de juny del 2023.

Etiquetes: Articles d'opinió, Maria Martisella

Articles relacionats

Sostenibilitat i protecció del patrimoni
Aigua i foc