Transparència

Els nostres estatuts

Missió, valors i normativa de funcionament de Demòcrates per Andorra. Aquí pots descarregar el document.

El nostre Codi Ètic

El compromís amb l’ètica de Demòcrates per Andorra es tradueix en un codi de conducta d’obligat compliment que estem treballant.
Pendent d’aprovació en el proper congrés.

COMPTABILITAT ANUAL
Menú