Sol·licitud d'Afiliació al partit
DEMÒCRATES PER ANDORRA

Quota anual de 60€

  • Data de naixement
  • Conformitat d'afiliació
  • SiNo
  • INFORMACIÓ

    De conformitat amb la 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa la persona interessada que les seves dades personals passaran a formar part del fitxer d’afiliats, gestionat per Demòcrates per Andorra, la finalitat del qual és l’enviament d’informació de notícies, convocatòries, etc. Els destinataris d’aquesta informació són els membres afiliats. Així mateix, s’informa la persona interessada que l’adreça on pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició és www.democrates.ad. És obligació de l’usuari mantenir actualitzades les dades de forma que corresponguin a la realitat en cada moment.