Notícies

El Consell General dona llum verda a la modificació de la LGOTU amb l’objectiu de garantir de forma àgil projectes i infraestructures d’interès nacional

17/05/2018 El Grup Parlamentari de Demòcrata es mostra satisfet pel fet que el Consell General hagi donat llum verda a la modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme (LGOTU) que permetrà el desenvolupament d’iniciatives nacionals encaminades a dotar el país d’infraestructures i serveis d’interès nacional.

Des del punt de vista de la majoria al Consell General, i en la línia d’allò que ha exposat el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, era necessari legitimar un mecanisme que permetés l’administració general poder disposar de terrenys que agilitzin el desenvolupament de projectes d’interès nacional. La consellera general, Meritxell Palmitjavila, va mostrar-se convençuda del fet que s’ha assolit objectiu trobant l’encaix entre les necessitats per respondre als interessos públics nacionals promoguts pel Govern i les necessitats per respondre als interessos públics comunals promoguts pels comuns, tot i mantenint el caràcter essencial de la iniciativa privada en totes les activitats urbanístiques que tinguin per objecte el desenvolupament del sòl privat.

En aquest sentit, estem convençuts que la llei donarà resposta a les necessitats de desenvolupament de projectes clau per al desenvolupament del país, de la seva economia i la seva societat, bo i agilitzant iniciatives vinculades al sanejament, les infraestructures viàries, la comunicació, la política hidràulica, de sanejament, energètica, de protecció de la natura i de lluita contra la contaminació.

Un altre dels eixos importants d’aquesta sessió ha estat la modificació de la Llei qualificada d’immigració que canvia substancialment els criteris per a la concessió de les autoritzacions de residència i treball per compte amb l’objectiu d’assegurar la voluntat real de la persona que sol·licita desenvolupar una activitat econòmica al país: d’una banda la necessitat de tenir una participació superior al 20% de la societat andorrana constituïda i acreditar un dipòsit de 15.000 euros a l’INAF, del qual podran ser exempts aquells projectes avalats per un organisme autoritzat per Govern. Tal com va puntualitzar la consellera demòcrata, Sofia Garrallà, el dipòsit serà una garantia i un fre a les males pràctiques i per rescabalar deutes que puguin quedar pendents per causa de fallida i en cap cas un fre per atreure el talent.

Finalment, durant la sessió també es va aprovar el Projecte de llei dels serveis de pagament i el diner electrònic amb la qual s’inclou aquestes entitats dins de l’ordenament jurídic i permetrà que aquestes s’integrin dins la Zona Única de Pagaments en Euros (SEPA en anglès) el que permetrà la seva homologació dins el mercat europeu.

Etiquetes: Notícies

Articles relacionats

Demòcrates per Andorra esperarà a que es disposi de tots els informes tècnics abans de posicionar-se sobre la ubicació de l’heliport nacional
Ladislau Baró explica a l’Ara i Aquí de RNA que esperen aprovar Funció Pública i codificació laboral amb un consens raonable