MARC-BALLESTA-DEMOCRATES-ANDORRA
Articles d'opinióMarc Ballestà

El problema de l’habitatge

MARC-BALLESTA-DEMOCRATES-ANDORRA

05/02/2019 Poder trobar un habitatge de lloguer a un preu assequible avui en dia és un veritable problema. Un problema no només a Andorra, però cal dedicar-hi els màxims esforços.
No existeix una solució màgica i aquell que digui que la té menteix. Cal afrontar-lo des de diverses perspectives, amb mesures de xoc a curt termini que donin resposta ràpida a la gent que té dificultats, i amb mesures a mitjà i llarg termini que ajudin a estabilitzar el mercat i a introduir els mecanismes necessaris per evitar els problemes de manca d’oferta.

Accedeix a la publicació

Etiquetes: Articles d'opinió, Marc Ballestà

Articles relacionats

Andorra fondista
30 dies