Articles d'opinióEster Molné

Llibre blanc de la cultura

Dimarts passat el cap de Govern, la ministra de Cultura i Esports i el secretari d’Estat d’Igualtat i Participació ciutadana van presentar a l’Auditori Nacional d’Andorra el Llibre blanc de la cultura. Es tracta d’una eina que permetrà planificar les polítiques culturals del nostre país i que s’ha realitzat amb la participació i implicació dels agents culturals –públics i privats–, així com de la ciutadania. La Declaració Universal dels Drets Humans configura la cultura com un dret inalienable dels ciutadans, indispensable per a la seva dignitat i el seu lliure desenvolupament. Es tracta d’un factor de cohesió social, però també pot ser un motor per a l’economia dels països.

Per aquest motiu, és important que les administracions públiques promoguin la cultura. En concret, i pel que fa a la dimensió econòmica de la cultura, els poders públics han de crear un clima propici a la llibertat d’expressió artística i garantir unes condicions materials que facilitin la manifestació del talent creador. En aquest sentit, el Llibre blanc de la cultura inclou un informe sobre la condició de l’artista, que servirà de base per a l’elaboració d’una proposició de llei per establir aquelles mesures necessàries per al desenvolupament idoni i sostenible de les seves activitats. Es tindran en compte aspectes com ara la protecció social, la contractació, la formació i la propietat intel·lectual.

Tal com va dir el cap de Govern el dia de la presentació del Llibre blanc, la cultura no pot esdevenir una arma de confrontació política ni un element conjuntural, sinó que ha de ser una estratègia de tota la societat en el seu conjunt, amb una mirada a llarg termini. I en aquest sentit cal destacar que es preveu que en l’elaboració i treball d’aquesta proposició de llei hi participin tots els grups parlamentaris. Per tant, el Llibre blanc de la cultura haurà contribuït a fer que, tots junts, construïm un projecte cultural de futur, que ens farà créixer com a societat.

Article de l’Ester Molné, consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata, publicat al Diari d’Andorra el 6 d’abril del 2021.

Etiquetes: Articles d'opinió, Ester Molné

Articles relacionats

Apostem per l’economia circular
Equilibri i proporció