Articles d'opinióDavid Montané

Prioritats mediambientals i sostenibles

El programa electoral de Demòcrates de les darreres eleccions generals tenia dos pilars essencials, els quals representaven pràcticament un terç de les propostes i filosofia: la preservació del patrimoni natural i la innovació mediambiental.

Les polítiques desenvolupades en matèria de transició energètica i de lluita contra el canvi climàtic són un exemple perfecte d’inversions que ens ajuden a ser més sostenibles i més innovadors. A més, ens permeten estar més ben preparats per al futur. Són nombrosos els avenços fets en aquest sentit els darrers anys.

El programa Renova contribueix a fer que el nostre parc immobiliari sigui més sostenible en matèria d’eficiència energètica. A títol d’exemple, dona ajuts per canviar les finestres, posar aïllament a les façanes o canviar els sistemes de calefacció per uns de més eficients.

També s’ha donat prioritat a la sostenibilitat a través de la millora de la nostra xarxa elèctrica, amb inversions en la producció d’energies renovables com, per exemple, parcs fotovoltaics, minicentrals hidroelèctriques, xarxes de calor o parcs eòlics. Tots ells, amb la finalitat que Andorra sigui menys dependent energèticament de l’exterior. Actualment, aquestes inversions s’estan duent a terme tant a partir d’iniciativa pública, com de privada. Per mencionar-ne algunes, tenim la minicentral d’Arcalís, la minicentral d’Aixovall que s’està posant en marxa, la xarxa de calor de la Comella, el futur parc eòlic al Maià o el projecte del parc solar a l’estació de Pal, ja en construcció.

Vinculat a la mobilitat, com bé sabeu, tenim el programa Engega, on es fomenta el vehicle elèctric a través d’ajuts específics per a aquesta tipologia de vehicles. És ben cert que la mobilitat i els sistemes de calefacció són unes de les principals fonts d’emissions de CO2. Cal ser ferms i aplicar mesures per lluitar contra la seva afectació al canvi climàtic. I ho hem fet: properament se sotmetrà a votació al ple del Consell General la taxa verda d’impostos especials. El que es recapti amb aquesta taxa servirà per fomentar el transport públic, ja que el Govern anirà reduint les tarifes amb l’objectiu d’arribar, a mitjà termini, a la seva gratuïtat en determinades franges d’edat.

El Govern anirà reduint les tarifes del transport públic amb l’objectiu d’arribar a la seva gratuïtat en determinades franges d’edat

Totes aquestes accions s’encaminen al compromís internacional que Andorra esdevingui un país neutre en emissions de carboni l’any 2050.

Però cal seguir fent més accions. Darrerament s’ha parlat bastant del transport per cable. En aquest punt, recordar que a Andorra tenim molta experiència amb aquest mitjà: són ja molts els anys que les estacions d’esquí l’utilitzen amb eficiència. Aprofitant aquest saber fer –i ja que ho tenim suficientment capitalitzat–, és una alternativa de transport intern que ens podria ajudar a seguir fent baixar les emissions de CO2.

A més, aquests darrers anys s’ha desplegat el Pla sectorial  d’infraestructures verdes, un conjunt d’itineraris al llarg del país que afavoreixen la mobilitat sostenible i no motoritzada de les persones. Actualment s’està en procés d’enllestir trams de la Vall d’Orient.

També cal insistir en el valor del reciclatge i l’economia sostenible. El Govern acaba d’entrar a tràmit el Projecte de llei d’Economia Circular, amb l’objectiu de seguir reduint els residus i incentivar projectes empresarials d’aquest àmbit. En aquest sentit, la futura llei i el pla que la desenvolupi preveu incentius i ajuts directes per a iniciatives empresarials basades en l’economia circular i que s’encaminin a reduir la generació de residus i el malbaratament alimentari, així com a potenciar la reutilització de materials, el reciclatge i l’allargament de la vida útil dels productes. La llei també fa un pas valent en la limitació progressiva de la utilització de plàstics d’un sol ús i en regular-ne la seva importació, en funció de si existeixen o no productes que els puguin substituir.

La futura llei preveu incentius i ajuts directes per a iniciatives empresarials basades en l’economia circular

Un altre dels temes cabdals és la qualitat de l’aigua. Fa uns dies, hem pogut veure com el Comú d’Andorra la Vella consolidava la seva aposta pel consum responsable i per una gestió sostenible, amb la instal·lació d’un nou sistema automàtic de lectura de comptadors que permet estalviar en el consum d’aigua. És un exemple a seguir.

Ara que tanquem una etapa on el Pla de sanejament de les aigües del país ja s’ha enllestit, toca obrir-ne una de nova –i que dúiem al programa de Demòcrates–, que desenvolupi un nou marc legislatiu de l’aigua per garantir una gestió integrada i sostenible, un consum òptim i un ús eficient dels recursos hídrics a tots els sectors.

Hem fet molts passos fins a la data, però no podem aturar el ritme emprès.

Això sí, i ho defensarem sempre, ha de ser a partir d’un creixement de la nostra economia que sigui, sí o sí, sostenible. De manera que tingui en compte totes les necessitats i les aspiracions presents, però també el llegat que deixarem a les generacions futures.

 

Article del conseller general del Grup Parlamentari Demòcrata, David Montané, publicat a El Periòdic d’Andorra el 26 de juny del 2021.

Etiquetes: Articles d'opinió, David Montané

Articles relacionats

Una decisió que encareix l’habitatge
Normalitat completa