Joan Arderiu DA
Articles d'opinióJoan Arderiu

Sentit comú a l’economia

L’avantatge de viure en un país petit com Andorra és que n’has de sortir de tant en tant, o més sovint que d’altres persones que viuen a estats propers al nostre, per necessitats més o menys grans. I sortir de casa ens fa inevitablement comparar el que trobem quan marxem fora: a vegades, sí que veus solucions a problemes similars als d’Andorra, aplicables sense gaires dificultats.

Per exemple, veus solucions en temes d’economia i creixement. Posar sentit comú i fer projectes realistes, factibles i executables en un termini raonable ha de permetre resoldre problemàtiques reals. Aquests projectes han de conduir el país cap al progrés, la cohesió social i el desenclavament.

Les problemàtiques principals en temes econòmics que afecten la població a Andorra són l’accés a l’habitatge, la renovació del teixit empresarial i comercial, la necessitat de gaudir i explotar els nostres recursos naturals de forma responsable i sostenible, aconseguir la transició energètica, etc. Són exemples de problemàtiques que, plantejades des d’un punt de vista pràctic, a més de la visió més estratègica a llarg termini, poden donar solucions satisfactòries per a tots. I a més curt termini.

Simplificar i agilitzar els processos per obrir un negoci o construir un habitatge resoldrien problemes reals diaris de la població i dels empresaris per crear més activitat econòmica. La possibilitat de presentar per part d’inversors estrangers els documents per obrir negocis en altres idiomes que el català també seria un punt d’ajuda interessant. I entendre la transformació del comerç per poder-nos anticipar a les demandes dels consumidors, només mirant les seves preferències en xarxes socials, és un element crucial. A més, hem d’incorporar ja criteris mediambientals i socials en totes les decisions, anant cap a una economia circular que permetrà una millor gestió dels recursos de forma global.

Hem d’incorporar ja criteris mediambientals i socials en totes les decisions, anant cap a una economia circular

El sentit comú se’ns suposa però, a vegades, el deixem de banda davant de grans teories, i jo opto per treballar en equip amb la ment oberta i pràctica des de tots els àmbits, per ajudar en les problemàtiques del país.

Joan Arderiu, membre de l’Executiva de Demòcrates

Etiquetes: Articles d'opinió, Joan Arderiu

Articles relacionats

Tradicions i valors que no s’han de perdre
Un esmorzar diferent