Articles d'opinióDavid Montané

Sis-cents milions en políti­ques socials

Aprofitant el debat sobre el projecte de Pressupost per al 2020, el grup parlamentari Demòcrata volem explicar a la ciutadania quina és la nostra visió sobre les polítiques socials i quina despesa hi destinem. Abans, però, és important exposar que el pressupost del sector públic per a aquest exercici ascendeix a 1.093 milions d’euros. El sumatori es desglossa entre el pressupost del Govern (447 milions d’euros), la CASS (329,61 milions), Andorra Telecom (122 milions), FEDA (80,5 milions), el SAAS (73,39 milions), el Fons de Reserva de Jubilació (40,53 milions) i l’UdA (3,5 milions), entre d’altres.

És destacable que més del 56% del total d’aquest pressupost, és a dir, més de 600 milions d’euros, es concentra en polítiques socials, que tenen la finalitat de garantir unes condicions de vida adequades a la nostra ciutadania i evitar que les persones quedin desemparades en determinades circumstàncies de caràcter problemàtic (com jubilació, malaltia, incapacitat…). L’Estat vetlla per garantir l’accés universal a aquests serveis.

Dels diferents tipus de prestacions tenim les universals, salut i educació, que Andorra ofereix a tota la població, i que només requereixen que el beneficiari les sol·liciti. També les prestacions contributives, atorgades a persones que han cotitzat a la Seguretat Social, i les prestacions socials, atorgades a persones que estan sota el llindar de pobresa i tenen recursos escassos o nuls.

En l’àmbit de prestacions socials, el Govern hi destina més de 28 milions d’euros, dels quals 2,8 milions a pensions de solidaritat, 2,4 a ajudes inserció sociolaboral, 2 a ajudes a l’habitatge de lloguer, 1,3 a ajuts a persones amb fills a càrrec, 13 milions d’ajudes a famílies, i 1,25 a pensions per a persones amb discapacitat i de beneficència, entre d’altres.

En l’àmbit de prestacions socials, el Govern hi destina més de 28 milions d’euros, en educació, més de 72 milions i en salut més de 148 milions

En l’àmbit de l’educació es destinen més de 72 milions d’euros i en salut, més de 148 milions. La CASS hi contribueix en més de 372 milions. Queda clar que, tant el grup parlamentari Demòcrata com el Govern de coalició –al qual donem suport en aquest i tots els àmbits– tenim vocació d’ajudar les persones i situar l’estat del benestar com un dels pilars de la nostra acció parlamentària i de Govern.

Etiquetes: Articles d'opinió, David Montané

Articles relacionats

L’oposició ha de ser constructiva i responsable
Política amb passió