Articles d'opinióEva Descarrega

Sostenibilitat, professionalitat i modernitat a la Funció Pública del futur

17/1/2019  La votació al Consell General del projecte de llei de la Funció Pública ha revifat el debat vinculat a l’administració i els seus treballadors. Les dues darreres legislatures s’han dut a terme dues reformes per assegurar la sostenibilitat de la Funció Pública i introduir a la gestió pública paràmetres avançats i moderns.
El primer gran debat va sorgir el 2014 amb la Llei qualificada de creació i regulació del pla de pensions de la Funció Pública. Una normativa que venia precedida d’un model inviable econòmicament, que es va implementar sense fer els càlculs del cost que suposaria i sense aprovisionar ni un sol euro per garantir el pagament dels compromisos contrets. Una mesura amable però impossible de mantenir en el temps.

Accedeix a la publicació

Etiquetes: Articles d'opinió, Eva Descarrega

Articles relacionats

Esport i societat
Qüestió de prioritats