Meritxell Alcobé

Consell de joves, propostes amb seny

El 13 març passat vam celebrar les comissions de treball del 22è Consell General dels Joves. Alumnes de segona ensenyança dels tres sistemes educatius van començar a treballar sis proposicions de llei.

Anteriorment, els membres de la Comissió legislativa d’Educació, Recerca, Cultura,  Joventut i Esports havíem analitzat els 24 treballs presentats i, de conformitat amb el paquet pedagògic, vam seleccionar les proposicions de llei més votades, de temàtica lliure i de temàtica fixada.

El triatge de les proposicions de llei  es va fer tenint en compte criteris com ara l’estructura i presentació; la correcció dels textos (ortografia, sintaxi, llenguatge utilitzat, estil); el contingut; l’originalitat del tema escollit; l’interès del tema per a Andorra i els seus habitants; així com l’actualitat del tema tractat. Tot aquest treball va ser realitzat amb la intenció de buscar un equilibri entre les proposicions de llei de tema fixat i les de tema lliure.

Les comissions de treball es van repartir en tres jurats, i cada un d’ells els encapçalaven consellers generals membres de la Comissió legislativa.

Així, les proposicions de llei de tema lliure van ser les següents. Per part del col·legi Mare Janer es va presentar la Proposició de llei per a la reforma educativa. L’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Encamp va presentar la Proposició de llei per la prohibició de la venda i el consum de begudes energètiques als menors d’edat, que porta a debat una de les preocupacions dels alumnes en conductes relacionades amb la salut. Per la seva part, el Lycée Comte de Foix va presentar la Proposició de llei sobre la creació d’un nou centre d’alt rendiment, la qual tracta un tema d’actualitat com és la dificultat de compaginar la carrera esportiva amb els estudis.

Pel que fa a les proposicions de llei del tema comú seleccionades pels membres de la Comissió, van ser les següents. Per part del sistema educatiu andorrà es va presentar la Proposició de llei per a ajudes a les famílies monoparentals. El sistema educatiu espanyol va presentar la Proposició de llei per a una flexibilitat horària i ampliació del permís de maternitat i paternitat a Andorra, la qual porta a debat la conciliació familiar i laboral, així com una possible ampliació del permís de maternitat i paternitat. Per part del sistema educatiu francès, van presentar la Proposició de llei sobre la violència domèstica.

El treball d’analitzar les proposicions de llei amb els alumnes –seguint els mateixos procediments que amb les lleis que es treballen al Consell General– va durar tot el matí i vull remarcar que les aportacions que van fer van ser molt interessants. A mesura que anàvem avançant, les propostes s’anaven enriquint i consolidant.

L’escolta activa que van tenir, l’esperit crític i analític que van mostrar, van ser rellevants a l’hora de consensuar les propostes. També era curiós veure com cada escola defensava el seu parer de manera convincent i, fins i tot, en algun moment van entrar amb una lluita dialectal perquè la seva proposta fos la més votada.

L’escolta activa que van tenir els alumnes, l’esperit crític i analític que van mostrar, van ser rellevants a l’hora de consensuar les propostes

Vull remarcar també la bona feina feta per les diferents escoles i els seus docents, perquè han sabut inculcar uns coneixements i sobretot un esperit d’entrega i responsabilitat moral admirables.

La segona part del matí vam treballar les proposicions de llei de tema comú. Aquí, vull recalcar el sentit de justícia que van demostrar tenir els alumnes davant les desigualtats, com per exemple el desequilibri que van veure entre la baixa de maternitat i la de paternitat. Els joves van considerar que el pare gaudia de poques setmanes de permís, fet que trobaven injust, i que podia anar en detriment del nadó. Van parlar també de la necessitat que té l’infant acabat de néixer d’estar amb els dos progenitors i que aquests s’ajudin en les tasques domèstiques els primers mesos de vida del nounat.

Aquest és un exemple que demostra que els nostres joves són els primers a voler veure canvis i en avançar cap a la igualtat.

Per això i molt més, us convidem el 10 d’abril a assistir a la 22a sessió del Consell dels Joves al Consell General. Veureu canvis, veureu aires frescos, veureu debats i sobretot veureu noves perspectives de futur per a Andorra!

 

Article de la consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata, Meritxell Alcobé, publicat al BonDia el 21 de març del 2024.

Etiquetes: Meritxell Alcobé

Articles relacionats

Cap al Campionat del Món 2029
Estimat mossèn Ramon