Articles d'opinió

Derivació inversa d’urgències

A primer cop d’ull, el concepte pot sorprendre. L’hospital Nostra Senyora de Meritxell aplica, des de la setmana passada, un nou sistema de derivació inversa d’urgències. És a dir, un pacient que va al servei d’urgències perquè té qualsevol afectació, malaltia o altre malestar, pot acabar tornant a casa seva, amb una cita per visitar el metge referent abans de les 48 hores següents.

Però, aprofundint, apareixen molts beneficis. Es tracta d’un nou circuit assistencial per millorar l’eficiència, la rapidesa i oferir –que és el més important– un millor servei als pacients atesos. La derivació inversa permet descongestionar les urgències de l’hospital, sobretot ara que arriba la temporada d’hivern, moment en què més s’incrementa la seva activitat.

Amb tot, ha de quedar clar que aquest sistema s’aplica exclusivament en pacients entre 16 i 65 anys, no greus o amb símptomes lleus. Aquesta valoració –sobre la complexitat i la urgència mèdica– la fan els professionals sanitaris que atenen a l’inici del sistema de triatge d’urgències. Per exemple, casos com un refredat o un dolor de cames que no sigui provocat per un trencament d’os. També ha de quedar clar que és totalment opcional. És a dir, si el pacient prefereix quedar-se a urgències i esperar a ser atès després d’haver passat pel triatge, ho podrà fer, sabent, però, que pot tenir per endavant un llarg temps d’espera, si hi ha pacients en situació més greu que ell, els quals tenen prioritat. Si prefereix acollir-se a la derivació inversa, podrà ser atès pel seu metge o un altre de l’atenció primària abans de les 48 hores següents, de manera presencial o fins i tot en format telemàtic.

Segons els càlculs establerts pel Govern, unes 10.000 persones del total de 44.000 que anualment tracta el servei d’urgències es podran acollir a la derivació inversa. Per tant, el nou circuit acaba suposant una millora de l’eficiència dels recursos i, en conseqüència, una millora de la qualitat del nostre sistema de salut. Hi guanyem tots: els ciutadans i els professionals sanitaris, que podran dedicar-se amb més amplitud als pacients d’urgències que més ho necessiten.

 

Article de la Madhu Jethani, membre del comitè parroquial de Demòcrates d’Andorra la Vella, publicat al Diari d’Andorra el 21 de novembre del 2022.

Etiquetes: Articles d'opinió

Articles relacionats

L’Hotel Pol torna al poble
Figura clau en la protecció del medi natural d’Andorra