Articles d'opinióRosalina Areny

Frenar el bullying

La setmana passada va tenir lloc una conferència sobre assetjament escolar organitzada per la Fundació Crèdit Andorrà, pilotada per dos psicòlegs clínics, José Ramón Ubieto i Jordi Royo, que ens va tornar a recordar, malauradament, la gravetat d’aquesta temàtica. Les dades demostren que cada any es detecten més casos de bullying i ciberbullying a les escoles.

Anys enrere, quan un nen pegava o increpava un company o companya a l’escola, no se li donava excessiva importància. “Són coses de nens”, es deia.
Avui dia, el fet que els infants o joves agredits psicològicament, físicament o moralment de manera repetida ho aconsegueixin denunciar ha fet que se’n parli més i que aquest problema pugui sortir a la llum.

És important, però, diferenciar l’assetjament escolar d’altres actituds entre iguals, com ara una broma pesada aïllada o una baralla. Per parlar d’assetjament cal que les conductes agressores es reprodueixin de manera habitual, amb intenció de ferir la persona i que aquesta segona no tingui l’eina per fer-hi front i defensar-se. Poden ser agressions físiques, verbals, socials o digitals. Aquestes últimes, essent cada cop més freqüents.

Per al professorat, en l’àmbit escolar és difícil detectar tals conductes però, a vegades, des del grup classe que conviu podem ser testimonis del malestar que pateix un infant o jove per alguns senyals d’alarma que deixen entreveure ansietat, descens de l’autoestima, quadre depressiu, fracàs escolar, absentisme i, fins i tot, fòbia a l’escola. Si es detecta, és important que s’estableixi la comunicació necessària i que flueixi la confiança entre el docent i les dues persones afectades, separadament, per escoltar-les i orientar-les cap al professional indicat que les podrà ajudar.

Tant des del nucli familiar com escolar és fonamental insistir en la importància de treballar valors com el respecte i la tolerància cap als altres, així com ensenyar a gestionar i expressar les pròpies emocions, fet que també facilita l’adquisició d’empatia.

Reforçant dits valors de la mà dels pares i de l’escola aconseguirem erradicar uns actes que malmeten els nostres infants i joves, que tant compten per a nosaltres.

 

Article de secretària d’Organització de Demòcrates, Rosalina Areny, publicat al Diari d’Andorra el 10 de maig del 2022.

Etiquetes: Articles d'opinió, Rosalina Areny

Articles relacionats

La Fira del bestiar d’Ordino
Economia circular: Compromís de sostenibilitat