Articles d'opinióJoan Carles Ramos

Economia circular: Compromís de sostenibilitat

4 comentaris

Els darrers anys Andorra ha demostrat àmpliament el seu ferm compromís internacional amb la lluita contra el canvi climàtic, la preservació de la biodiversitat i el foment d’un creixement sostenible des del punt de vista mediambiental. En són exemples el desplegament de la Litecc (Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic), l’Estratègia energètica nacional i de lluita contra el canvi climàtic, la implementació de la taxa verda per dotar un fons verd destinat a accions a favor del medi ambient, l’adhesió als Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides, la declaració d’estat d’emergència climàtica o els diferents plans d’ajuts per afavorir l’eficiència energètica dels edificis i el foment d’energies renovables. Darrerament, també s’ha fet un pas molt rellevant, de valentia i compromís de país: la gratuïtat del transport públic per a tota la ciutadania d’Andorra.

Acompanyant totes aquestes accions, les properes setmanes se sotmetrà al Consell General un text legislatiu, la Llei d’economia circular, que també s’encamina decididament a fer d’Andorra un país menys emissor de gasos contaminants, menys productor de residus i que fomenta l’allargament de la vida útil dels productes. La llei s’alinea amb un nou model econòmic basat en l’aprofitament acurat dels recursos a través de la circularitat i en un canvi d’hàbits de la població a favor del reciclatge, la minimització de la generació de residus i la lluita contra tota mena d’obsolescència prematura.

El camí fet fins a la data és important. Amb tot, evidentment, no és suficient. Andorra té uns percentatges de reciclatge propers al 50%, per sobre la mitjana de la Unió Europea, però que no compleixen amb les noves exigències de les directives. Paral·lelament, cal apostar cap a la prevenció en la generació desorbitada i injustificada de residus, especialment pel que fa als aliments i plàstics.

Els objectius marcats per la Llei d’economia circular són incrementar el nivell de reciclatge de residus urbans per sobre del 60%, reduir un 10% la producció de residus, situar el consum d’aigua per sota dels 150 litres per habitant i dia (avui és de 230 litres) i reduir en un 50% el malbaratament alimentari.

Els objectius marcats per la Llei d’economia circular són incrementar el reciclatge de residus urbans per sobre del 60%, reduir un 10% la producció de residus i reduir en un 50% el malbaratament alimentari.

Per aconseguir-ho, el projecte de llei regula aspectes com els productes d’un sol ús amb mesures per limitar la seva importació i venda, en funció de si existeixen altres productes que els puguin substituir. També incideix en la prevenció del malbaratament alimentari, el consum de productes locals i de temporada i el respecte per l’equilibri ecològic. Així mateix, defineix algunes responsabilitats i obligacions per als productors i importadors, per garantir una gestió responsable a favor de la reutilització i reciclatge dels residus que generen.

Pel que fa a les administracions, se’ls exigeix un rol exemplar en la priorització dels productes de proximitat, reutilitzats o procedents de la valorització dels materials, i en la promoció de l’economia circular en els hàbits de consum de la ciutadania.

Andorra no és país productor de béns, però sí que n’és un ferotge consumidor. Cal apostar amb seny pel creixement econòmic, que garanteixi la qualitat de vida de tots els ciutadans, però sempre des de l’òptica de la sostenibilitat i responsabilitat. Ampliar la vida útil dels productes, reciclar, reduir al mínim els residus i convertir-los de nou, en la mesura del possible, en recursos, són accions senzilles i absolutament necessàries a parts iguals, que aporten un benefici per a la nostra societat i que es converteixen en indispensables pensant en el futur de les noves generacions.

Malgrat que els canvis que es puguin fer des del nostre petit país no siguin determinants per revertir a escala global la contaminació i l’esgotament del planeta, sí que suposen compromisos ferms, que defineixen les nostres relacions en el marc internacional, i adveren quin és el nostre tarannà en matèria mediambiental. Però sobretot, constitueixen la manifestació més evident de quina és la nostra voluntat real envers les generacions futures. El nostre llegat. Cal doncs seguir fent passos en aquest sentit.

 

Article del conseller general del Grup Parlamentari Demòcrata, Joan Carles Ramos, publicat a El Periòdic d’Andorra el 7 de maig del 2022.

Etiquetes: Articles d'opinió, Joan Carles Ramos

Articles relacionats

Frenar el bullying
Reinvestidura coprincipesca