Articles d'opinióBerna Coma

Igualtat real i efectiva

El darrer dijous vam viure una sessió històrica al Consell General, amb l’aprovació de la Llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació entre dones i homes. Els aplaudiments que es van sentir a l’hemicicle, just aprovat el text, per part de tots els presents a la Cambra, però també de les representants de les associacions feministes, ens van fer viure moments molt emotius.

En un dia tan especial, les representants de les dones no es van voler perdre aquest moment històric pel qual tant han lluitat. Els hi agraïm de tot cor la seva implicació al llarg de tots aquests mesos de treball.

De fet, els aplaudiments confirmen la importància del moment viscut i com és de cabdal aquest text per garantir els drets de les dones i la igualtat d’oportunitats.

Aquest objectiu plasmat a la llei s’aconseguirà amb accions com, per exemple, la introducció de la perspectiva de gènere en el disseny i la programació de totes les polítiques públiques. En aquest sentit, les administracions també hauran d’aplicar el principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats en l’accés a l’ocupació pública, tenint en compte sempre la conciliació de la vida familiar i laboral, així com oferir formació continuada als seus treballadors en matèria d’igualtat.

Sempre hem defensat que l’aspecte de la formació és indispensable per assolir una igualtat real, i ha de començar també des de les primeres edats. Per aquest motiu, la llei introdueix el concepte de coeducació als centres escolars del país, és a dir, educar sense estereotips sexistes i des de la igualtat de drets, fet pel qual també s’establiran formacions al professorat perquè pugui adquirir les competències necessàries en aquest sentit. Aconseguir, des de l’educació i de manera natural, uns valors igualitaris, és sempre molt més efectiu i tangible que qualsevol forma d’obligació o d’imposició. I projecta, a més, uns futurs ciutadans més respectuosos i conscients de la igualtat en tots els àmbits de la vida.

Anant ara a l’àmbit privat, el text legal recentment aprovat també estableix que les empreses hauran d’adaptar o flexibilitzar els horaris amb l’objectiu de fomentar la conciliació de la vida familiar i laboral, garantir la igualtat de tracte i no discriminació, i afavorir la igualtat d’oportunitats en el funcionament del seu dia a dia. Així mateix, les empreses de més de 50 treballadors hauran d’implementar plans d’igualtat.

La transversalitat del text també queda plasmada en el fet que aplica modificacions en diferents àmbits legislatius. Entre aquests, a la Llei qualificada del Codi Penal. A partir d’ara, la violència de gènere, la inducció o la coacció a les lesions qualificades (com la mutilació genital femenina) seran tipificades com a delicte. També es modifica el règim dels delictes de llibertat sexual, suprimint la diferència entre agressions sexuals i abusos sexuals.

La violència de gènere, la inducció o la coacció a les lesions qualificades (com la mutilació genital femenina) seran tipificades com a delicte

Finalment, un altre punt essencial de la llei és la creació de l’Institut Andorrà de les Dones, que tindrà com a missió promoure la participació de les dones en la vida política, cultural, econòmica i social en igualtat de condicions que els homes. Serà un organisme autònom, àgil i executiu, amb representació de les associacions feministes (tal com ens van demanar), i cridat a participar activament en el desplegament de la Llei.

Des del Grup Parlamentari Demòcrata estem molt satisfets amb la fita assolida. I volem que sigui també un reconeixement a aquelles dones pioneres que, els anys 70, van aconseguir també una fita: l’aprovació del sufragi femení. També és un reconeixement a la resta de dones anònimes que han lluitat i contribuït a l’avenç dels seus drets a Andorra tots aquests anys.

Disposar d’un text legal que garanteixi la igualtat efectiva entre dones i homes era una assignatura pendent, i així ho demostra també el fet que el text va ser aprovat per unanimitat de tots els grups parlamentaris. Però la feina no s’ha acabat, perquè la igualtat encara no és una realitat. A partir d’ara, ens queda polir la fita assolida perquè esdevingui realment l’eina cabdal que la societat demana.

 

Article de la consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata, Berna Coma, publicat a El Periòdic d’Andorra el 2 d’abril del 2022. 

Etiquetes: Articles d'opinió, Berna Coma

Articles relacionats

Horaris europeus
Rigor comunal