Adrià EspinetaArticles d'opinió

Límits de velocitat

Fa pocs dies van publicar-se les dades del 2021 relatives a les infraccions a Andorra per superar els límits de velocitat. No és sorprenent que, vista la dinàmica habitual dels nostres conductors a l’estranger, el total hagi arribat a les 13.668 infraccions. Tanmateix, comparativament amb el 2020, en què es va arribar a les 14.132 infraccions, pot veure’s una certa disminució, probablement generada per diversos condicionants desplegats el 2021.

La reforma del Codi de la Circulació ha incrementat substancialment l’import de les sancions. Aquesta mesura pot haver generat un cert efecte dissuasiu en els conductors, que ara s’enfronten a multes elevades, en temps d’increments dels costos del nivell de vida. La posada en marxa dels radars pedagògics també hi ha influït ja que, a parer meu, són molt més dissuasius que els fixes per la pressió que imposen quan marquen la llum vermella. Crec que ha estat un moviment clau. Finalment, la responsabilitat que adquirim quan ens desplacem amb els vehicles és un element fonamental a fi de condicionar el bon comportament al volant.

Tanmateix, en els darrers anys Andorra ha encapçalat la llista de països amb més radars en territori nacional, tot i tenir una ràtio baixa d’accidents causats per aquest fet. Setze dispositius controlen els conductors (entre fixes i de tram) i la Policia empra, endemés, dispositius mòbils que permeten un encara major control. Gran part de les carreteres controlades tenen velocitats màximes un pèl baixes (dels setze radars, la meitat són a 60 km/h) que, en comparació amb la mitjana de velocitat dels infractors (que no és excessivament elevada, 78 km/h), deixa entreveure que potser algunes de les carreteres limitades podrien ser revisades a l’alça, sempre que es mantinguin totes les mesures de seguretat per a vianants i vehicles. Un exemple: fa uns anys la recta de la Margineda estava limitada a 90 km/h i, actualment, ho està a 60 km/h. Veient l’amplada de carretera i voravia, no té gaire sentit reduir tant la velocitat. Alhora, el radar davant l’Estadi Comunal Joan Samarra tenia molt sentit quan hi havia un pas de vianants, però en té menys ara que hi ha un pas elevat.

Crec, sincerament, que seria una mesura que alleugeriria el trànsit en moments en què no hi ha massa afluència i ajudaria a reduir substancialment, juntament amb els radars pedagògics, la incidència de les sancions.

 

Article del president de la Secció Jove, Adrià Espineta, publicat al Diari d’Andorra el 30 de gener del 2022.

Etiquetes: Adrià Espineta, Articles d'opinió

Articles relacionats

Ctrasa: canvi de valor
Primera Executiva de l’any