Notícies

Llum verda a la nova Llei del sistema educatiu andorrà que consolida les bases d’un model perdurable decisiu per a la construcció d’una societat competitiva i de valors

26/07/2018 L’aprovació de la Llei d’ordenament del sistema educatiu andorrà (LOSEA) consolida un model educatiu perdurable que donarà resposta a les realitats i necessitats del sistema en tant que incorpora els elements, però sobretot conceptes que dibuixen un camí clar sobre aquelles aportacions conceptuals que un model educatiu ha de fer en la societat.

El Grup Parlamentari de Demòcrata ha donat llum verda al Projecte de llei que el Govern ha elaborat de forma consensuada entre el ministeri d’Educació i el sindicat de l’ensenyament públic. Precisament, el treball conjunt i les aportacions de tots els agents implicats, incloent el treball al sí de la comissió legislativa, ha estat un dels elements que s’han posat en valor durant les intervencions dels diferents grups polítics a l’hora de donar el suport unànime al text.

Tal com ha explicat la consellera general Meritxell Palmitjavila durant la defensa del Projecte de llei, el nou text parteix dels bons resultats de assolits amb la Llei del sistema educació andorrà del 1994, que, amb la LOSEA, s’ha modernitzat i ha actualitzat els seus conceptes ‘en la direcció d’insistir en la implicació de les persones en el desenvolupament d’una societat sostenible i en garantir la igualtat d’oportunitats i la no discriminació fomentant la inclusió dels alumnes i atenent la diversitat’.

Paral·lelament al model d’escola integradora i inclusiva, Palmitjavila ha posat de relleu els principis bàsics que asseguren la creació d’entorns d’aprenentatge ‘diversificats, reals i globals que situen l’alumne al centre de l’aprenentatge i atenen les necessitats educatives a través de la diferenciació pedagògica’ en tots els nivells: des de l’ensenyament preobligatori de maternal, passant per l’ensenyament obligatori de primera i segona ensenyanya fins als ensenyaments postobligatoris, ja sigui al batxillerat general, el professional, l’ensenyament superior i la formació permanent al llarg de la vida. Un altre dels aspectes cabdals és el mecanisme d’avaluació que, per llei, garantirà indicadors de qualitat i processos interns i externs d’avaluació.

Prèviament al debat de la LOSEA, el Consell General en ple ha rebutjat la reserva d’esmena presentada pels socialdemòcrates en relació a l’ensenyament de la religió catòlica com a assignatura optativa. En les seves intervencions, tant la consellera demòcrata com el titular d’Educació, Eric Jover, s’han afanyat a ressaltar que aquest fet no representa cap problemàtica a l’Escola Andorrana ni per la seva laïcitat i que l’ensenyament de la religió catòlica seguirà sent d’opció voluntària per als alumnes dins l’ensenyament obligatori.

Aquest darrer Consell General que ha posat el punt final a present curs polític també ha aprovat la Proposició de llei de suport als emprenedors i el Projecte de llei de la producció ecològica i dels règims de qualitat dels productes agraris i alimentaris que aplica a Andorra els paràmetres legals en matèria de producció agrària i de transformació d’aliments per a l’obtenció de les certificacions en qualitat i producció ecològica d’acord amb els estàndards europeus.

Pel que fa a la Llei d’emprenedoria, el text ha tirat endavant després d’un intens procés de modificació del text inicial presentat pels socialdemòcrates que, des del punt de vista de la majoria al Consell, i tal com l’ha qualificat el conseller general Carles Jordana, era un nyap que quedava molt lluny de ser una eina de treballar per impulsar l’emprenedoria al país. En aquest sentit, Jordana ha ressaltat que ‘les esmenes presentadors han estat encaminades a reconduir aquesta situació i fer d’aquest text quelcom més aplicable a la realitat andorrana`.

Finalment, i per assentiment dels consellers i conselleres, s’ha aprovat la modificació de la Llei d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal en virtut de la qual incorpora 22 noves jurisdiccions amb les quals intercanviarà dades fiscals a partir de l’any 2020. El pròxim mes de setembre es podran efectuar ja els primers intercanvis automàtics amb un total de quaranta països en base a dades del 2017.

Etiquetes: Notícies

Articles relacionats

L’executiva de Demòcrates valora amb optimisme realista els resultats de l’enquesta d’opinió política
Unanimitat al Consell davant un nou model energètic sostenible compromès amb la lluita contra el canvi climàtic