Articles d'opinióLaura Mas

Ningú s’ha de quedar enrere

A punt de celebrar-se un any de l’inici del confinament i amb un balanç duríssim des de la perspectiva social i humana, el comú d’Encamp ha aprovat un nou reglament de prestacions socials, un acord unànime entre totes les forces polítiques de la corporació. Ha comportat mesos de treball, estudi, anàlisi, acords i renúncies, però sobretot de visió de futur per donar resposta a les possibles necessitats socials davant un context de pandèmia i postpandèmia per a famílies, infants, gent gran i persones en general de la parròquia que ho puguin necessitar.

El comú ha basat, en els darrers mesos, la gestió de la pandèmia principalment sobre quatre línies: mantenir el màxim de serveis públics, inversions i actuacions per als ciutadans; proporcionar les ajudes a comerços i empreses amb accions de dinamització i ajudes directes per mantenir llocs de treball; preveure les ajudes necessàries perquè ningú es quedi enrere, i fer-ho establint plena col·laboració amb totes les persones i institucions en les quals ha recaigut el pes de gestionar la pandèmia.

El nou reglament de prestacions socials és una de les eines necessàries per treballar en una d’aquestes quatre bases de resposta i gestió, promoure des de l’administració, cadascú des del seu àmbit competencial, l’autonomia i la inserció de persones i famílies i cobrir-ne les necessitats. Per fer-ho, hem adaptat les prestacions socials impulsant canvis en el reglament com, per exemple, incrementar el llindar econòmic per poder accedir als ajuts, eliminar el requisit d’un any mínim de residència a la parròquia, incloure a les prestacions socials excepcionals les que siguin per motius de salut amb els corresponents certificats mèdics, o la possibilitat d’atorgar un ajut per al pagament de tributs comunals, entre altres.

La nova ordinació també incrementa el sistema de control i comprovació de la documentació justificativa. En definitiva, un nou reglament de prestacions socials per a un nou context social i econòmic que té el mateix objectiu d’abans de l’inici de la pandèmia: que ningú es quedi enrere.

Article de Laura Mas, cònsol major d’Encamp, publicat al Diari d’Andorra el 9 de març del 2021.

Etiquetes: Articles d'opinió, Laura Mas

Articles relacionats

8 de març, Dia de la dona
Totalitarisme vs. democràcia