Sandra_Codina-consellera-general
Sandra Codina

Posem els problemes sobre la taula

La compareixença davant del Consell General del Raonador del Ciutadà, el passat dilluns 4 de novembre, va servir per exposar la feina feta durant el 2018 i posar damunt la taula els problemes reals dels ciutadans.

El Raonador del Ciutadà és una institució depenent del Consell General que persuadeix, amb les seves resolucions, recomanacions o advertiments, a les administracions del nostre país. Proposa canvis o modificacions legals en aquelles normes on observa una vulneració dels drets de les persones.

Llegir a l’inrevés l’informe del 2018 del Raonador, és a dir, començar pel final, m’ha ajudat a interpretar-lo des d’una altra perspectiva, a fer-ne una altra lectura. Trobo a la darrera part de l’informe el que entenc que és la dada més important: totes aquelles persones que van demanar ajuda i es van adreçar a la institució.

De l’oficina del Raonador van marxar cap a casa 32 ciutadans amb una resposta favorable a la seva queixa, contents i amb una solució sota el braç. Un entrebanc superat i uns drets preservats.

De l’oficina del Raonador van marxar cap a casa 32 ciutadans amb una resposta favorable a la seva queixa, contents i amb una solució sota el braç

Aquests 32 ciutadans s’inclouen dins dels 116 expedients en total que el Raonador va estudiar i analitzar legalment, fent un munt d’entrevistes personals, informes al respecte, reunions i trucades, tant a l’administració com a privats. Va admetre a tràmit 101 expedients (o queixes per dir-ho de manera planera), la majoria dels quals corresponen a temes relacionats amb la CASS, les prestacions socials i l’habitatge.

Els ciutadans van traslladar al Raonador les seves queixes via formulari, o personalment a l’oficina. Fins i tot algun va ser atès pel carrer o a la parada del Clípol. Són 116 ciutadans que han patit algun tipus d’injustícia, problema o maldecap amb l’administració o amb privats (en aquest cas sobretot relacionat amb els preus del mercat de lloguer). Ciutadans que s’han trobat davant de situacions abusives o de falta d’entesa. Persones que han anat al Raonador amb un problema sota el braç.

Aquestes situacions són part del sistema, ja que, de vegades, els engranatges de l’administració es desajusten, les decisions preses no són les correctes o les lleis no inclouen totes les interpretacions possibles. Fets que acaben generant malestar, preocupació, sensació d’impotència o d’injustícia.

Per tot plegat, el Raonador s’acaba convertint en garant de la defensa dels ciutadans, en un excel·lent canal per poder resoldre els seus problemes. Però no tothom n’és conscient o coneix ben bé la seva figura. En aquest sentit és important, tal com li vam demanar des del Grup Parlamentari Demòcrata, que reforci la seva tasca de comunicació cap a la ciutadania.

És important, tal com li vam demanar des del Grup Parlamentari Demòcrata, que reforci la seva tasca de comunicació cap a la ciutadania

Perquè, reitero, les queixes que atén l’oficina del Raonador poden ser un bon indicador dels desajustos de les administracions. El Raonador és un observador fidel de la tossuda realitat i, per tant, les queixes que atén són una oportunitat única per identificar els problemes reals dels ciutadans. Una oportunitat única per corregir-los. Posem-los doncs, sobre la taula. I parlem-ne.

Sandra Codina, consellera general Demòcrata

Etiquetes: Sandra Codina

Articles relacionats

Un esmorzar diferent
El valor de la cultura