Articles d'opinióEster Molné

Trastorns de conducta i addiccions dels joves

Alguns estudis indiquen que l’increment de joves i adolescents amb addiccions o trastorns de la conducta està lligat amb els canvis profunds que ha experimentat la nostra societat en els darrers anys.

És un fenomen molt preocupant perquè darrere de cada cas hi ha un jove o adolescent que no aconsegueix integrar-se a la societat i es troba en situació de risc constant per a la seva integritat, física i moral. Però també hi ha el patiment d’una família totalment desesperada, tenint en compte la complexitat de gestionar aquestes situacions.

L’any 2018 es va constituir l’associació Fills d’Andorra, formada per famílies amb joves que pateixen trastorns de conducta i drogoaddiccions. Reivindica més recursos per impulsar un acompanyament més efectiu a les famílies.

Cal que les institucions actuïn en un doble vessant. En primer lloc, cal augmentar els recursos per millorar la coordinació entre els professionals competents i posar mitjans per formar-los i estratègies per fer-hi front. Això també permet fer una detecció precoç dels casos. D’altra banda, cal posar en marxa campanyes efectives de sensibilització dels joves sobre els riscos que comporta el consum de drogues.

Cal augmentar els recursos per millorar la coordinació entre els professionals competents i posar mitjans per formar-los i estratègies per fer-hi front

Fa uns dies, el cap de Govern va impulsar una taula de treball interministerial per atendre els joves amb problemes de conducta i addicions, per donar una millor resposta a la problemàtica. A més, el Govern també està negociant un acord amb la Generalitat de Catalunya per establir col·laboracions, com l’accés a places en centres residencials d’educació intensiva, formacions, així com el desenvolupament dels protocols d’actuació i acompanyament.

Fa uns dies, el cap de Govern va impulsar una taula detreballinterministerial per atendre els joves amb problemes de conducta i addicions

Aquestes iniciatives són una bona notícia i haurien de permetre, en un futur no gaire llunyà, millorar l’atenció que és dona als joves i adolescents en qüestió.

Etiquetes: Articles d'opinió, Ester Molné

Articles relacionats

De les paraules als fets
Joves i drogues, en parlem?