Articles d'opinióBerna Coma

Un futur per al sector primari

Conservo molts records de petita, sobretot a l’estiu, ajudant la meva família a recollir l’herba, a rasclar els camps, cuidar el bestiar i pujar-lo des de casa a les pastures d’alta muntanya. També recordo paisatges amb camps de cultiu i pastures a terrenys on ara, en bona part, hi ha cases. Érem molts els que, fa unes dècades, vivíem i depeníem del sector primari.

Són records nostàlgics d’un passat tradicional que, sovint, ens porten a tenir el desig de voler-hi tornar. Però no podem oblidar que també eren temps durs, hi havia més precarietat i menys màquines que substituïssin el treball humà.

L’Andorra d’abans no té res a veure amb la d’ara, els temps han canviat. Però el que no ha canviat malgrat la modernització del país, és la necessitat de preservar el sector primari. Perquè és un dels nostres béns més estimats, lligat a les nostres arrels i valors, i que ha estat protagonista del creixement econòmic d’Andorra. A la vegada, ha contribuït a la preservació dels nostres paisatges i a què tinguem un país de muntanya meravellós, que volen visitar i gaudir moltes persones cada any. Sense la tasca dels nostres pagesos i ramaders no tindríem els prats dallats, el bestiar pasturant al fons de vall o els pasturatges d’alta muntanya. En d’altres paraules, no podríem presumir dels nostres paisatges ni del manteniment dels ecosistemes.

Per tant, no hi ha cap mena de dubte que hem de continuar preservant i fomentant el sector agrícola i ramader. Hem de vetllar perquè la professió sigui atractiva, per garantir el relleu generacional i perquè no es perdin més explotacions els propers anys.

Aquests són conceptes sobre els quals incideix la Llei per al desenvolupament i la diversificació dels sectors ramader i agrícola, que vam aprovar a la darrera sessió del Consell General. Una llei treballada pel Ministeri de Medi Ambient i Agricultura, pels grups parlamentaris, i que també és fruit del diàleg amb els pagesos i ramaders del país, perquè són ells qui millor coneixen les necessitats i mancances actuals del sector. El resultat és una llei òmnibus que modifica fins a nou textos legislatius per, entre altres, afavorir la implantació de nous cultius, facilitar el desenvolupament de noves infraestructures i activitats complementàries per diversificar el sector, augmentar les ajudes, fomentar la innovació i la qualitat de la producció autòctona.

Un aspecte molt important que incorpora la llei és la creació de la Comissió Nacional de Ramaderia i Agricultura, òrgan consultiu i de coordinació de les accions a dur a terme, on hi participaran les diferents administracions públiques, però també hi serà representat el sector, establint així sinergies i cooperació mútua. També s’introdueix el concepte d’agroturisme, per desenvolupar allotjaments turístics rurals a les explotacions, es reforça la protecció al producte de qualitat produït al país per fer front a possibles intrusismes al mercat, s’agilitzen els tràmits comercials i administratius per facilitar la venda de productes autòctons i s’implanten noves línies d’ajudes adaptades a les necessitats del moment.

La llei introdueix el concepte d’agroturisme, per desenvolupar allotjaments turístics rurals a les explotacions, es reforça la protecció al producte de qualitat produït al país

Hi ha veus que situen el sector en vies de desaparèixer i posen com a exemple el model del tabac, sobre el qual s’hi ha sustentat durant dècades, però que està perdent atractiu comercial. Però el Govern i els grups de la coalició creiem fermament en el seu futur, igual que els qui es resisteixen i continuen amb l’activitat. En qualsevol cas, han de trobar el seu lloc en aquest món que es transforma a alta velocitat i han de poder donar resposta a les noves demandes del mercat.

Els gestors públics hem d’estar al seu costat. La nostra responsabilitat és garantir la pervivència del sector, que tant ha donat a Andorra. Aconseguir que la professió d’agricultor i de ramader sigui atractiva per als joves, que els motivi, que estigui valorada i, sobretot, que sigui una feina amb la qual es puguin guanyar la vida.

No podem ni volem oblidar els nostres orígens i d’on venim. El sector primari ha d’estar a l’inici de la llista d’elements que volem preservar del nostre país.

 

Article de la consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata, Berna Coma, publicat a El Periòdic d’Andorra el 30 de juliol del 2022.

Etiquetes: Articles d'opinió, Berna Coma

Articles relacionats

La reforma de la funció pública
Turisme nacional