Articles d'opinióDaniel Mandicó

Un pressupost que dona tranquil·litat

La primera reunió de l’any de l’Executiva de Demòcrates va iniciar-se amb la presentació del ministre Eric Jover del pressupost del 2020 i del marc pressupostari de la legislatura. Les seves explicacions confirmen la continuïtat de l’excel·lent tasca de rigor pressupostari del seu predecessor, Jordi Cinca. Per una banda, perquè es compleix estrictament amb la coneguda com la Regla d’Or. Per altra, perquè queda palès l’esforç ferm per incrementar les partides socials i per anar reduint l’endeutament (passant dels 984 milions als 962 en quatre anys), sense perdre capacitat d’inversió. I sense apujar impostos en tota la legislatura.

L’endeutament passa dels 984 milions als 962 en quatre anys, sense perdre capacitat d’inversió, i sense apujar impostos en tota la legislatura

Destaco, per exemple, que les previsions del PIB nacional fins al 2023 són positives, fins i tot per sobre dels creixements calculats pels països veïns. També que els 23 milions d’euros de dèficit previstos pel 2020 són la xifra més baixa dels darrers sis anys, només superada per l’any passat, en què els càlculs van ser de 13 milions de dèficit. En aquest punt, i avançant-me a les possibles crítiques, recordar que una cosa és el pressupostat i l’altra el que es liquida a finals d’any. Els darrers exercicis demostren que la diferència entre tots dos conceptes pot ser superior als 20 milions, pel que és més que probable que acabem l’any al voltant del dèficit zero. Tot sabent que els pressupostos no s’executen al 100%.

Més bones notícies. La imposició directa segueix tenint un comportament molt favorable. Un exemple clar: es pressuposten 38 milions en concepte d’IRPF, un 91% més que el pressupostat el 2019. Dades que permeten contrarestar la davallada dels impostos indirectes: es calcula que es recaptaran 131 milions d’IGI, previsions menys optimistes que fa un any tot i pràcticament segur que per sobre del que es liquidarà finalment el 2019.

Es pressuposten 38 milions en concepte d’IRPF, un 91% més que el pressupostat el 2019

I no vull acabar sense destacar, dins les despeses, els 3,1 milions per a la digitalització de l’Administració, totalment necessaris, i els 52,3 milions que invertirà Ordenament Territorial. Són 2,9 menys que el 2019, davallada raonada i consensuada amb el sector. Estem en període expansiu tant pel que fa a construcció privada com dels comuns. El Govern decideix frenar lleugerament per agafar embranzida en anys propers. D’aquesta manera, deixa respirar les empreses i els garanteix bonança futura.

Daniel Mandicó, tresorer de Demòcrates

Etiquetes: Articles d'opinió, Daniel Mandicó

Articles relacionats

Política amb passió
A Andorra ens adaptem