Articles d'opinióNúria Rossell

Acompanyament i rehabilitació dels joves

En els darrers anys hem pogut constatar, no sense preocupació, un increment considerable del consum d’alcohol i drogues per part dels nostres joves. Malauradament, Andorra no es troba exempta d’aquest fenomen que s’evidencia, de forma particular, a través dels botellons, en què joves d’entre 13 i 24 anys aproximadament consumeixen grans dosis d’alcohol a la via i espais públics, com ara parcs, places, zones apartades dels nuclis urbans i, fins i tot, als nostres refugis de muntanya.

Davant d’aquesta situació resulta imperiós que des dels poders públics s’aportin solucions eficaces per confrontar aquesta problemàtica; la qual afecta no només la tranquil·litat pública i la nostra convivència, sinó també la salut i benestar de la nostra joventut.

És per aquest motiu que, a través de la Proposició de llei de modificació de la Llei qualificada de seguretat pública, els grups parlamentaris de la coalició vam impulsar diverses disposicions legals per endurir les sancions aplicables a aquells que consumeixen alcohol i drogues a la via pública, als que condueixen sota els seus efectes, o als que venguin o cedeixin alcohol a persones menors d’edat.

Ara bé, i després de molts anys d’experiència com a professora, veient créixer infants i joves, mirant d’entendre els motius que a vegades els porten a actuar fora els estàndards socialment establerts, creiem que la solució merament punitiva no ho és tot.

Veient créixer infants i joves, mirant d’entendre els motius que a vegades els porten a actuar fora els estàndards socialment establerts, creiem que la solució merament punitiva no ho és tot

Si bé les sancions pecuniàries permeten reprendre conductes que socialment es consideren inadequades o indesitjables, i poden funcionar com a mecanisme de dissuasió, no permeten afrontar directament els motius que porten els nostres joves a actuar en contra de les normes establertes; motius que molt sovint es relacionen amb la seva inseguretat, innocència, neguits i amb el fet que són influenciables.

Encara més, no escapa a ningú que, en la majoria dels casos, aquestes sancions econòmiques són finalment assumides pels pares i mares dels joves infractors.

Tots aquests elements denoten que és necessari educar els joves que incorren en aquestes conductes, mitjançant un acompanyament real en el seu creixement personal i procés de maduresa, per conscienciar-los sobre els seus errors i les conseqüències dels seus actes, però també per donar-los les eines per afrontar i tractar els motius que els porten a incórrer en conductes no permeses.

Sens dubte, aquest acompanyament, a la vegada, revertirà positivament en la nostra societat, ja que permetrà educar a les generacions futures en els valors cívics que ens uneixen.

Aquest acompanyament revertirà positivament en la nostra societat, ja que permetrà educar a les generacions futures en els valors cívics que ens uneixen

Per aquestes raons, tots els grups parlamentaris, tant els de la majoria com els de l’oposició, hem estat d’acord en introduir modificacions a la Proposició de llei inicial, de manera que es puguin substituir les sancions penals que s’apliquin a joves per treballs en benefici de la comunitat i, en el cas de les sancions administratives aplicades a menors d’edat, pel seguiment d’un programa alternatiu de rehabilitació.

Aquest programa servirà per fomentar la convivència i educar en el civisme i, alhora, a través de l’assistència a sessions informatives sobre addiccions i prevenció, permetrà conscienciar els nostres joves sobre els perills que, per a seva la salut, representa el consum de drogues i alcohol.

Igualment, aquestes accions han d’anar en paral·lel a l’actualització del Pla Nacional contra les drogodependències per tal d’adaptar-lo a les noves realitats socials, segons hem establert en una disposició final de la Proposició de llei.

Únicament podrem afrontar la problemàtica que genera el consum d’alcohol i drogues per part dels nostres joves a través d’un plantejament integral, que incorpori tant la necessària reprensió d’aquests conductes com la rehabilitació i també l’acompanyament dels joves infractors. I en el que estiguem involucrats, en tots els seus vessants, tant les famílies i educadors, com els poders públics.

 

Article de la consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata, Núria Rossell, publicat a El Periòdic d’Andorra el 31 d’octubre del 2020. 

Etiquetes: Articles d'opinió, Núria Rossell

Articles relacionats

Un virus molt humà
Responsables de les nostres paraules