Grup Parlamentari DemòcrataNotícies

La Llei de Seguretat Pública permetrà als joves substituir penes per treballs en benefici de la comunitat

2 comentaris

El Consell General ha aprovat per unanimitat aquest dijous la modificació de la Llei de seguretat pública, iniciativa impulsada des dels grups parlamentaris que donen suport al Govern (Demòcrata, Liberals i Ciutadans Compromesos). Els canvis a una llei que només té dos anys de vida responen sobretot al preocupant augment del consum d’alcohol entre els joves, especialment a través de l’anomenat ‘botellón’, així com a l’increment de les persones que condueixen sota els efectes de l’alcohol i les drogues. Les modificacions al text aporten una “combinació de mesures”, ha detallat la consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata Ester Molné. Per una banda “un enduriment de les sancions administratives i penals vinculades al consum de drogues i d’alcohol”. Però, per altra, aporten un reforç de “l’educació, la sensibilització i la prevenció vers els joves del nostre país”, ha defensat Molné. En aquest sentit, i a partir del treball fet en comissió, s’ha acordat que els joves menors de 25 anys puguin substituir les penes econòmiques relacionades amb infraccions penals per “treballs en benefici de la comunitat”. I, pel que fa als menors d’edat, podran substituir les infraccions administratives per programes alternatius de rehabilitació.

Les mesures aporten un reforç de l’educació, la sensibilització i la prevenció vers els joves del nostre país, ha destacat Molné

En aquest objectiu d’educar els joves, Molné també ha recordat que la llei encomana el Govern, a través d’una disposició addicional, a actualitzar en un termini de tres mesos el Pla Nacional contra les Drogodependències, “tenint en compte les noves realitats socials”.

També en la sessió d’aquest dijous s’han sotmès a votació els informes de fiscalització del Tribunal de Comptes corresponents als exercicis del 2017 i 2018. Els grups de la majoria han votat a favor dels dos i han volgut agrair públicament la tasca que fa el personal del Tribunal de Comptes per fiscalitzar la gestió econòmica, financera i comptable de tota l’Administració pública, entitats i partits polítics.

En la seva intervenció el conseller general Demòcrata David Montané ha celebrat la “tendència positiva” pel que fa a la reducció de les observacions que fa el Tribunal en les seves fiscalitzacions. També ha ressaltat que la majoria de les entitats compleixen “de forma raonable amb la legislació relativa al control dels fons públics”. A la vegada, però, ha instat el Govern a prendre les accions necessàries per a aquelles entitats que no ho fan.

Montané ha ressaltat que la majoria de les entitats compleixen de forma raonable amb la legislació relativa al control dels fons públics

En aquest sentit, i recollint l’anunci fet pel ministre de Finances, Eric Jover, ha compartit la necessitat que cal dotar de més recursos econòmics el Tribunal de Comptes per a la contractació d’auditories externes, i si pot ser ja en el pressupost de l’any vinent.

Finalment, els grups de la majoria han donat suport a la presa en consideració de la Proposició de llei de les finances comunals, entrada a tràmit parlamentari pels set comuns. Es tracta “d’un text que introdueix actualitzacions i aclareix certs apartats”, ha exposat la consellera general Demòcrata Maria Martisella, “inclou avenços i, en certa manera, homogeneïtza el marc tributari entre totes les administracions comunals”.

Ara bé, i per poder fer una “anàlisi acurada” de l’impacte econòmic que poden tenir certes modificacions, Martisella ha apel·lat al treball d’esmenes i al que es durà a terme en el si de la Comissió legislativa d’economia.

Etiquetes: Grup Parlamentari Demòcrata, Notícies

Articles relacionats

Pacte polític per negociar l’acord d’associació amb la Unió Europea
Adrià Espineta, nou president de la Secció Jove de Demòcrates