Articles d'opinióMarc Jové

Administració 3.0

Aquest mandat, a la Massana hem fet una gran aposta cap a la digitalització dels tràmits i processos que diàriament es realitzen al comú, per esdevenir una Administració 3.0.

Per poder iniciar aquest ambiciós projecte, prèviament hem realitzat inversions per actualitzar la infraestructura existent i possibilitar que pugui suportar el pes de l’administració electrònica, amb tota la maquinària i programari que comporta desplegar un pla d’aquesta magnitud.

La nostra nova seu electrònica a la pàgina del comú www.lamassana.ad incorpora una plataforma per fer tràmits comunals i una per a la licitació dels expedients de contractació pública. D’altra banda, també compta amb la interconnexió amb el catàleg de tràmits electrònics del Govern d’Andorra.

Posar en marxa aquest projecte ha estat i segueix sent tot un repte, ja que per part de l’Administració ha calgut fer un canvi en els processos i els fluxos de tramitació dels diferents expedients i sol·licituds, així com formar els ciutadans. I és que per part dels administrats, a banda d’un canvi d’hàbits cal també la voluntat i l’esforç d’utilitzar les noves tecnologies. En alguns casos, també cal aprendre a fer-les servir.

No obstant això, un cop els ciutadans constatin la comoditat i avantatges que comporta fer un tràmit comunal mitjançant la seu electrònica –com l’estalvi de temps o el fet de no haver-se de desplaçar en uns horaris concrets compatibles amb la feina–, rarament tornaran a fer un tràmit presencial.

Per poder utilitzar la seu electrònica cal que els ciutadans prèviament disposin del certificat digital individual emès per l’Oficina de Serveis de Confiança Electrònica del Govern. Els ciutadans que no disposeu d’aquest certificat podeu obtenir-lo adreçant-vos presencialment tant al servei de tràmits del comú de la Massana com al Govern.

Ara que ja és una realitat i després de tot el treball desplegat, animo tots els ciutadans a utilitzar i fer-vos vostra la seu electrònica. Perquè esdevingui el canal principal per a la realització dels vostres tràmits al comú.

Qualsevol dubte o qüestió sobre l’ús i/o el funcionament de la mateixa estem a la vostra disposició.

 

Article del conseller de Digitalització i Noves Tecnologies del Comú de la Massana, Marc Jové, publicat al Diari d’Andorra el 4 de juliol del 2023.

Etiquetes: Articles d'opinió, Marc Jové

Articles relacionats

El rol de la delegació andorrana al Consell d’Europa
Consell Obert: explicar, apropar, implicar