Articles d'opinióDavid Montané

Coliving: l’alternativa residencial

L’accés a un habitatge digne a un cost raonable és un dels principis rectors de la nostra política econòmica i social, i un dret consagrat a la Constitució. En aquest sentit, m’agradaria destacar la línia de treball duta a terme en aquests dos anys de legislatura en coalició. Per una banda, hem aconseguit posar a disposició del mercat de lloguer més de 183 habitatges gràcies al canvi d’ús, per exemple, d’hoteler a residencial. Aquest fet ha estat possible gràcies a les lleis de mesures urgents en matèria d’arrendaments de finques urbanes i per a la millora del poder adquisitiu, impulsades des de la majoria.

Però això no és suficient així que, per altra banda, tenim a tràmit parlamentari el Projecte de llei de l’Institut Nacional de l’Habitatge, que ben aviat serà una realitat.

Amb tot, hem de continuar treballant per desenvolupar noves fórmules per ampliar el mercat de lloguer i facilitar el seu accés a la nostra ciutadania. I és aquí on m’agradaria parlar d’una proposta interessant, alineada amb les tendències internacionals més en auge en l’actualitat. Em refereixo al coliving, una tipologia d’habitatge que combina els espais privats amb espais comuns col·laboratius, que compten amb serveis com bugaderia, sala de jocs, biblioteca, jardí, piscina, etc., i que propicien l’establiment de lligams socials.

El coliving combina els espais privats amb espais comuns col·laboratius, que compten amb serveis com bugaderia, sala de jocs, biblioteca, jardí, piscina, etc., i que propicien l’establiment de lligams socials

El coliving comença a tenir una important demanda arreu i els estats –Espanya n’és exemple proper, mentre que els països nòrdics en són pioners–, n’estan regulant el seu ús. Però aquí a Andorra actualment no té encaix en el marc normatiu. Ens trobem, per tant, davant un buit legal.

Des de la majoria, considerem que aquesta alternativa d’habitatge ofereix àmplies possibilitats i que seria interessant que estigués a l’abast de la nostra població. Creiem que cal fer una aposta per regular-la, perquè els beneficis que ens aportaria serien amplis.

És una tipologia d’habitatge compartit, essencialment en règim de lloguer, que va destinat a col·lectius molt variats, els quals comparteixen una necessitat d’habitatge i d’establir interaccions socials. Per exemple, el coliving pot afavorir l’emancipació dels joves i abaratir-la. També podria oferir modalitats residencials alternatives per a altres franges de població, com és el cas de la gent gran.

A la vegada, un altre segment de població que encaixa amb el coliving és la dels treballadors forans d’alt valor afegit. Molts d’ells es desplacen al país per només per una temporada concreta. Penso, per exemple, en un informàtic, un auditor, un tècnic, un consultor, o els anomenats nòmades digitals. Són professionals que tenen necessitat d’habitatge per un període d’un mes, sis mesos o, fins i tot, més d’un any.

En la mateixa línia, un altre sector a qui pot afavorir aquesta modalitat és els dels temporers que, temporada rere temporada, venen a Andorra a treballar a les estacions d’esquí, a l’hostaleria, restauració i comerç. Ells també tenen necessitats importants d’accés a l’habitatge.

Des de la coalició considerem interessant regular aquesta modalitat, és a dir, definir els requisits que han de tenir els espais privats i els espais comuns complementaris. Per exemple, i donant un cop d’ull a regulacions d’altres països, aquests allotjaments es caracteritzen perquè, malgrat tenir una superfície de l’espai privat inferior a la fixada per a la resta de tipologies d’habitatge, la suma de l’espai privat i la part proporcional dels espais comuns que li correspon a un habitatge concret no ha de ser inferior a la superfície mínima establerta a la normativa d’habitabilitat. També seria oportú que, en aquesta tipologia d’habitatges, es prohibís la divisió en propietat horitzontal, per propiciar que es puguin destinar al que realment és necessari: el mercat de lloguer.

Esperem que aquest nou model d’habitatge compti amb una regulació en un futur proper i sigui una realitat ben aviat a Andorra. Seria un altre pas endavant que se sumaria als realitzats fins a la data, per seguir ampliant l’oferta del mercat de lloguer residencial a Andorra. Un compromís establert amb la ciutadania des del moment que vam iniciar aquesta legislatura.

 

Article del conseller general del Grup Parlamentari Demòcrata, David Montané, publicat a El Periòdic el 27 de març del 2021.

Etiquetes: Articles d'opinió, David Montané

Articles relacionats

Oportunitat de país
Quina és la nova normalitat?