Articles d'opinióSandra Codina

Dignificar els professionals titulats

Els professionals titulats del nostre país (arquitectes, enginyers, economistes, advocats, etc.) es regeixen per la Llei d’exercici de professions titulades, del 2008. Aquesta llei els ha garantit un marc jurídic segur, però de la mateixa manera que tots aquests professionals han anat actualitzant els seus coneixements i competències al llarg dels anys per donar el millor servei als ciutadans, també s’havia de fer una acció similar amb la llei que els empara. Calia actualitzar-la, millorar-la, a fi que poguessin exercir la seva feina amb plenes garanties, fet que repercuteix en beneficis directes per a tota la societat d’Andorra.

Així s’ha fet. El passat 1 de desembre vam aprovar al Consell General el projecte de llei que actualitza la llei del 2008. Els canvis responen a les mateixes demandes i noves necessitats dels professionals titulats, i són fruit d’un extens procés de diàleg que, sobretot, es va intensificar la primavera del 2021, amb la creació d’un grup de treball específic i la celebració de reunions pràcticament cada 15 dies. En aquestes, hi va participar el Consell de Col·legis Professionals, per una banda, i el Govern per l’altra, en una representació encapçalada pel secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba.

Fruit d’aquest treball conjunt, s’ha millorat una llei que, per exemple, estableix nous requisits per als qui vulguin exercir al país, com l’acreditació del nivell B2 de llengua catalana, la nostra llengua oficial. Pel que fa als que ja exerceixen, malgrat que no se’ls demanarà la titulació, sí que hauran d’acomplir amb la Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial en l’exercici de la seva professió.

També es dota de noves competències al Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades. Dins d’aquest, el col·legi professional corresponent tindrà dret a vot en la decisió de noves autoritzacions. En cas de no haver-hi col·legi, el dret a vot passa a tenir-lo el Consell de Col·legis Professionals. A més, el Comitè tècnic també serà l’encarregat de validar i reconèixer, amb el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, els títols oficials d’ensenyament superior que no hagin estat emesos a Andorra.

La llei també reserva un apartat important pel que fa a les autoritzacions de treball de curta durada. Per garantir que aquestes autoritzacions temporals responen a una demanda real, hauran de passar per un procediment d’autorització en el qual el col·legi professional corresponent tindrà una participació activa. Així mateix, els treballadors que vinguin per un període curt de temps s’hauran d’inscriure al col·legi que els correspongui i, per la seva part, les empreses hauran de portar un registre dels seus professionals, el qual haurà d’estar a disposició d’Immigració.

D’altra banda, la llei també estableix accions per fomentar l’activitat col·legial. Redueix a tres professionals el nombre mínim per poder crear un col·legi, amb la voluntat que les activitats de menys dimensió al país tinguin els mateixos drets que les grans. També es dona més facultat als col·legis, com a entitats representatives i de control, perquè l’exercici dels seus col·legiats respongui als interessos i necessitats de la societat.

Es dona més facultat als col·legis, com a entitats representatives i de control, perquè l’exercici dels seus col·legiats respongui als interessos i necessitats de la societat

Pel que fa a l’anàlisi qualitativa i quantitativa de les demandes del mercat laboral, el Govern haurà de consultar el Consell de Col·legis Professionals. Perquè, en definitiva, són ells els qui millor coneixen la realitat i demandes de cada sector específic.

Les noves mesures implementades a la llei permeten donar una resposta més fidedigna a les necessitats dels professionals titulats d’Andorra, i també les dels col·legis que els representen. Amb l’objectiu final que puguin prestar amb garanties i seguretat jurídica els millors serveis a la població. En paral·lel, els canvis legislatius també s’emmarquen en l’acord d’associació amb la Unió Europea, per assolir una negociació més garantista i afavorir el millor encaix pel que fa a la mobilitat laboral.

En definitiva, després de mesos de treball, inicialment entre els implicats i després amb els grups parlamentaris fruit dels treballs en comissió, s’ha aconseguit una llei consensuada, millorada després de més de 14 anys en vigor, que dignifica la feina i habilitats dels professionals titulats, que els protegeix i que defensa que no sempre han de venir els de fora per fer-ho millor. Una llei que també incideix en el vessant associatiu, dona més rellevància, notorietat i potestats als col·legis.

 

Article de la consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata, Sandra Codina, publicat a El Periòdic d’Andorra el 10 de desembre del 2022.

Etiquetes: Articles d'opinió, Sandra Codina

Articles relacionats

Dubtes? Avui a les 20.30 hores
La televisió pública: identitat i cohesió social