MARC-BALLESTA-DEMOCRATES-ANDORRA
Articles d'opinióMarc Ballestà

Diploma de ciències humanes

8/1/2019 El debat sobre l’obtenció de la nacionalitat andorrana ens aboca de manera inevitable a fer una reflexió sobre la integració d’aquests nous ciutadans i ciutadanes al país i de quines mesures es poden implementar per fer-la més efectiva, tenint present la nostra realitat.
En un país com Andorra, el debat ha d’incloure necessàriament l’establiment de mecanismes que garanteixin la integració real d’aquells residents que desitgen esdevenir andorrans. Així doncs, cal definir quins són els elements més rellevants de la identitat andorrana que en faciliten la integració i promoure, des de l’administració, aquelles eines i recursos suficients per fer-los accessibles.

Accedeix a la publicació

Etiquetes: Articles d'opinió, Marc Ballestà

Articles relacionats

Treballem per l’habitatge
Pensions de jubilació: fa 30 anys jo tampoc estava preocupat