Articles d'opinióDiego Vieira

Diversificar l’endeutament

El pressupost d’un govern és una clara declaració d’intencions sobre la seva acció política, i més concretament la de l’any que el concerneix. En el cas del Govern d’Andorra, el pressupost recentment entrat a tràmit parlamentari per a l’any vinent és una clara declaració d’intencions cap a la necessitat de pal·liar els nombrosos efectes que ha generat la Covid-19 i ajudar la població, especialment la que ha quedat més afectada i que encara ara no s’ha pogut recuperar. Aquest fet s’ha traduït dins el pressupost del 2021 en una contenció general de la despesa, però a la vegada en un increment de les partides de Salut i d’Afers Socials. El resultat és un dèficit previst de 65 milions d’euros i un endeutament que se situa en el 40,5% del PIB estimat.

És evident que la Covid-19 i tot el que malauradament genera posa en tensió les arques de l’Estat. I és aquí on s’ha de destacar el rumb que s’ha decidit prendre pel que fa a la política financera d’aquest endeutament. El Govern ha apostat per la diversificació i perquè sigui internacional.

Per explicar-ho en xifres, la progressió de com es distribueix l’endeutament d’Andorra ha estat la següent: el 2010 el deute de l’Estat estava distribuït en la seva totalitat entre les entitats bancàries andorranes i nou anys després, el 2019, els bancs nacionals van passar a tenir el 14% del total, mentre que el 86% corresponia a emissions de deute dins d’Andorra. Aquest 2020 s’ha fet encara un pas més en aquesta diversificació: el 60% és en emissions de deute a Andorra, el 17% en emissió de deute internacional, el 15% deute bancari andorrà, el 8% deute bancari internacional i l’1% en institucions internacionals.

En aquest procés, l’objectiu del Govern és que el percentatge d’emissió de deute internacional vagi creixent fins a ser molt majoritari respecte a la resta. D’aquesta manera es permet a l’Estat guanyar en resiliència i, a la vegada, s’aconsegueix disminuir la pressió sobre les entitats del país.

 

Article del membre de l’Executiva de Demòcrates, Diego Vieira, publicat al Diari d’Andorra el 13 d’octubre del 2020. 

Etiquetes: Articles d'opinió, Diego Vieira

Articles relacionats

Tots som culpables
Dret a una compensació