Articles d'opinióJacint Risco

Dret de sufragi universal

El 2021 es va adaptar la Llei del règim electoral i del referèndum al Conveni de l’ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat, del 2006, i que va entrar en vigor a Andorra el 2014. L’article 29 del conveni vetlla pel dret de les persones amb discapacitat (PaD) a participar en la vida política en igualtat de condicions que la resta de ciutadans, així com el reconeixement de la seva capacitat jurídica (article 12), en consonància amb les disposicions del vigent Codi de Família.

Així, l’actualització de la llei feta el 2021 estableix que no es pot inhabilitar cap PaD a exercir el seu dret de sufragi. També estableix que, amb els suports i ajustaments necessaris, puguin exercir el seu dret a vot en igualtat de condicions que la resta de ciutadans. A tall d’exemple, les PaD, les persones en situació de dependència greu o aquelles que acreditin una malaltia greu tenen dret a sol·licitar que una persona de la seva elecció els presti assistència per votar, o a delegar el seu vot. A més, les institucions han de facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda als col·legis electorals. Tot el material i informacions electorals han de ser accessibles –en braille, lletra ampliada, lectura fàcil, suport sonor, electrònic o llengua de signes–, així com les cabines aïlladores i les instal·lacions dels col·legis.

Les darreres eleccions van suposar un gran pas per garantir el dret de vot. La introducció de codis QR, amb la corresponent audició amb suport sonor per assegurar la privadesa i independència de les persones per exercir el seu dret, és un dels exemples més clars d’aquest avenç.

Ara s’ha normativitzat via reglament (publicat al BOPA la setmana passada) el que es va testar a les generals. És a dir, el que el conveni i la Llei electoral preveuen ja té la seva aplicació procedimental. Normes que són forçosament interactives, car a la pràctica cal veure l’aplicació i els casos que puguin sorgir per anar-les afinant.

Normalitzem la vida de les PaD i de tothom, per tal d’exercir allò que com a ciutadans que som, i tenint en compte que és un dels principals drets protegits constitucionalment, com és el dret de sufragi. Les persones amb discapacitat ens felicitem d’uns avenços necessaris per a la convivència en la nostra societat.

 

Article del membre del Comitè parroquial de Demòcrates d’Andorra la Vella, Jacint Risco, publicat el 7 de novembre del 2023.

Etiquetes: Articles d'opinió, Jacint Risco

Articles relacionats

La protecció d’infants i joves, prioritària
La prioritat de l’habitatge