Grup Parlamentari DemòcrataNotícies

Acord de la coalició i el PS perquè prosperin les millores per garantir el vot a les persones amb discapacitat

2 comentaris

Els grups parlamentaris de la majoria (Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos), i el Grup Socialdemòcrata, han entrat aquest divendres, tal com van anunciar durant la sessió del Consell General celebrada ahir, una nova Proposició de llei de modificació de la llei del règim electoral i del referèndum. El text inclou totes les esmenes que s’havien acceptat i transaccionat amb relació als drets de les persones amb discapacitat i per garantir el seu dret a vot. Esmenes que, a causa del sentit de vot de Terceravia, no van prosperar.

La proposició de llei s’ha entrat amb caràcter d’urgència per no dilatar més en el temps la seva aprovació. A més, tant els grups de la coalició com el socialdemòcrata s’han compromès a no presentar esmenes que modifiquin el contingut intrínsec de la llei.

La proposició de llei garanteix que no es podrà inhabilitar cap persona amb discapacitat a exercir el seu dret a vot. També que els comuns i el Govern hauran de facilitar el desplaçament de les persones amb problemes de mobilitat fins als col·legis electorals, que les persones amb discapacitat podran sol·licitar que una persona de la seva elecció els presti assistència per votar i, fins i tot, podran delegar el seu vot.

El text també obligarà que tot el material de vot sigui accessible: en braille, lletra ampliada, lectura fàcil, suport sonor, electrònic o llengua de signes. També hauran de ser accessibles les cabines aïlladores i totes les instal·lacions en general.

A banda de totes les millores que la nova proposició de llei planteja a favor del col·lectiu de persones amb discapacitat, també aporta millores amb la finalitat de facilitar la participació ciutadana en el procés electoral. Així, el vot per correu es farà extensiu a qualsevol persona que estigui a l’estranger el dia de les eleccions. També s’inclou la novetat del vot per delegació. Les persones amb alguna discapacitat, que es troben impossibilitades per votar o que tinguin una malaltia greu podran accedir a aquesta modalitat de vot. Això sí, ho hauran d’acreditar mèdicament i també notarialment.

Etiquetes: Grup Parlamentari Demòcrata, Notícies

Articles relacionats

La llei d’eSports permetrà regular un sector d’alt potencial i en clara expansió
Donem suport a la candidatura d’Andorra als Campionats del Món 2027