Articles d'opinióDavid Montané

Economia digital: diversificació i oportunitats

L’obertura econòmica iniciada fa una dècada és ja una realitat consolidada. La tasca duta a terme per adaptar Andorra als estàndards internacionals en matèria d’homologació i transparència ha permès que tinguem un model fiscal competitiu i homologable. Hem obert definitivament la nostra economia al capital estranger.

Però aquest procés de diversificació econòmica no es pot aturar: ara l’hem d’orientar i alinear-lo a les tendències internacionals actuals.

L’economia digital és la via que planteja més potencial de creixement. De fet, molts qualifiquen el seu creixement d’exponencial.

L’economia digital fa referència a l’impacte de la tecnologia digital en els models de producció i consum. Us faré cinc cèntims del que representa a escala mundial i, per fer-ho entenedor, em centraré en les dades de llocs de treball i de riquesa que aporta cada tipus d’economia.

En termes globals podem parlar de quatre economies: l’agrícola, la industrial, la de serveis i la digital. Distribuïdes per llocs de treball que generen, l’agrícola representa un 25% del total, la industrial un 23%, la de serveis un 50% i, finalment, la digital un 2%.

Però, com està distribuïda la riquesa mundial segons cada tipologia d’economia? Pel que fa a l’agrícola, contribueix amb un 4%, la industrial amb un 17%, la de serveis amb un 65%, i la digital amb un 14%.

Per tant, la lectura que se’n pot fer de les dades és que, per cada lloc de treball destinat a economia digital, es genera molta més riquesa que establint la mateixa proporció amb les altres economies. I això sumat al fet que, si veiem la seva evolució històrica, és una economia que està creixent molt ràpid.

Per cada lloc de treball destinat a economia digital, es genera molta més riquesa que establint la mateixa proporció amb les altres economies

Dit això, i ja en clau nacional, tenim un país en disposició de competir i explotar tot el seu potencial en aquesta direcció. No podem perdre el tren d’aquesta cursa internacional.

De ben segur que la nostra economia s’anirà diversificant progressivament amb l’aparició de nous sectors productius. Tots compartim la reflexió i la necessitat de diversificar el nostre model econòmic. És necessari que aquest procés, reclamat per moltes veus, no s’aturi. L’objectiu és que aquests nous sectors tinguin una importància cada vegada més cabdal en el creixement d’Andorra, i aportin la creació de nous llocs de treball amb alt valor afegit.

En definitiva, hem d’avançar cap a desenvolupar sectors que ens facin menys dependents dels tradicionals, als quals no hem de renunciar ni tampoc descuidar -al contrari-, però sí que tenim l’obligació de rebaixar la pressió sobre ells.

En aquesta línia, la necessària aplicació de les noves tecnologies digitals a les empreses suposarà una oportunitat de diversificació de l’economia andorrana.

Però tirar endavant aquest procés amb mancances legislatives o amb una legislació poc adaptada és perillós. No podem estimular els inversors perquè s’instal·lin a Andorra sense un marc legal sòlid, perquè acabaran desistint i triant una altra destinació.

I així ho estem fent, tant des del Govern com des del Consell General. Un dels sectors que més interès i creixement està generant a Andorra és el dels ‘eSports’ (esports electrònics). Aquest 2021 aprovarem el projecte de llei que el regularà. Paral·lelament, un altre sector amb àmplies opcions de creixement és el de la tecnologia ‘blockchain’. La legislació per a la seva aplicació, la Proposició de llei d’actius digitals (treballada des dels tres grups parlamentaris de la coalició), s’entrarà a tràmit les properes setmanes, amb la voluntat també d’aprovar-la aquest any.

Aquestes lleis tenen la vocació de facilitar les condicions de seguretat jurídica: que facin de garant del desenvolupament tecnològic que les fa possible.

La llei dels eSports i la dels actius digitals faciliten les condicions de seguretat jurídica per captar empreses i inversió forana

Pel que fa a la llei dels actius digitals, treballada des dels grups de la majoria, obre la porta a fer ús d’una innovadora tecnologia que ha de permetre millorar significativament les pràctiques empresarials i reduir-ne els costos operacionals. A fi de permetre nous sistemes d’intercanvi de valor i noves formes de finançament empresarial més àgils i adaptats als nous desenvolupaments tecnològics.

Per acabar, i tot i que encara no tenim les dues lleis aprovades, mostra de l’interès i l’aposta de país que es vol fer per l’economia digital és que el sector privat ja s’ha avançat amb la creació de les seves respectives associacions. Una és l’Associació Andorrana d’Esports Electrònics (AAEE), i l’altra l’AndBlockchain. Administració i teixit empresarial avancem plegats en aquest camí de diversificar la nostra economia.

 

Article del conseller general del Grup Parlamentari Demòcrata, David Montané, publicat a El Periòdic d’Andorra el 9 de gener del 2021. 

Etiquetes: Articles d'opinió, David Montané

Articles relacionats

Una terra pedregosa
‘Bloomberg’ i Andorra