Grup Parlamentari DemòcrataNotícies

La coalició enllesteix la Llei d’actius digitals i l’envia a les entitats i sectors implicats

1 comentari

Els grups parlamentaris de Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos entraran a tràmit les properes setmanes la Proposició de llei de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain. Prèviament a la seva entrada, els grups de la coalició han enviat aquest mateix dimecres la llei a tots els actors i sectors implicats en el contingut de la mateixa: Andorran Banking, l’Autoritat Financera Andorrana, la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra, la Confederació Empresarial Andorrana, la Cambra de Comerç, l’Empresa Familiar Andorrana i l’associació AndBlockchain. Així mateix, també han fet arribar el text al Ministeri de Finances del Govern i als grups parlamentaris de l’oposició. L’objectiu és que, al llarg dels propers dies, puguin fer les aportacions i les valoracions que considerin escaients, amb la voluntat final d’enriquir el contingut definitiu de la proposició de llei.

La proposició de Llei regula l’exercici de les activitats principals i els partícips en la representació digital dels actius, determinant el sistema de registre i sol·licitud de llicència d’activitat. Alhora en determina també els requisits per a les emissions públiques i privades de tokenització d’actius als efectes del seu registre i comercialització de les diverses categories d’actius digitals. En regula també el règim jurídic de les plataformes de compravenda d’actius digitals i els serveis de custodi i altres activitats auxiliars que conformen l’ecosistema d’interoperabilitat dels actius digitals.

Aquesta nova reglamentació de l’activitat, possibilitarà a les empreses andorranes noves formes de finançament per impulsar els seus negocis, amb unes condicions atractives i amb la seguretat jurídica que necessita la seva implementació.

Aquest nou ecosistema digital possibilitarà a les empreses andorranes noves formes de finançament, amb unes condicions atractives i amb plena seguretat jurídica

A tal fi es proposa la creació d’un mercat digital regulat, que s’anomenarà Andorra Digital Exchange (AndorraDEX), en el que es podran gestionar i negociar els actius digitals, els anomenats ‘tokens’. La proposició de llei també permet que les administracions públiques participin d’aquest ecosistema i puguin ser emissors de deute públic mitjançant aquesta plataforma digital.

Les noves possibilitats de finançament que permetrà aquesta llei i les activitats dels partícips en el nou entorn digital quedaran totalment regulades, controlades i supervisades  per un organisme nacional.  Així mateix, les operacions estaran xifrades mitjançant la tecnologia blockchain i de llibre registre distribuït, tecnologia amb un potencial d’innovació exponencial i d’eficiència tant als sectors privats com públics de l’economia, que posicionaran al Principat d’Andorra com a centre digital del nou paradigma que suposa la tecnologia blockchain i de llibre registre distribuït  entre diferents organitzacions.

En clau nacional, l’exercici de les activitats que es regulen a la llei així com el mateix Andorra Digital Exchange oferiran unes condicions molt competitives per alinear-se amb l’objectiu de convertir el país com a pol d’atracció i de captació d’inversió estrangera, talent qualificat i diversificació de l’economia.

El text contribuirà a convertir el país en pol d’atracció, captació d’inversió estrangera i talent qualificat

El Projecte de llei d’actius digitals s’estructura en tretze capítols, té 36 articles, tres disposicions addicionals, tres transitòries i quatre disposicions finals. S’engloba dins l’Horitzó 23, el pla d’acció post-COVID que el Govern i els grups parlamentaris que li donen suport han dissenyat, amb els projectes prioritaris per a aquesta legislatura.

Etiquetes: Grup Parlamentari Demòcrata, Notícies

Articles relacionats

Els consellers d’Escaldes celebren l’embelliment del passeig del Riu però demanen “més ambició” en el projecte
L’aprovació del pressupost 2021 garanteix la continuïtat del paquet Covid d’ajudes i accions per a la població