Articles d'opinióMaria Martisella

El camí de la transparència: sense pressa però sense pausa

El passat dijous, 2 de desembre, es va aprovar al ple del Consell General la Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública. Com va dir la meva companya Mònica Bonell a la seva intervenció, es tracta d’una llei cabdal, que posa els fonaments per continuar treballant l’ampliació de la transparència i la difusió de l’activitat de les administracions.

Així, aquesta llei ha de ser la primera pedra del camí cap a la transparència global que cal adoptar a totes les institucions del país.

Entre elles, evidentment també s’hi inclou el Consell General. De fet, totes les forces polítiques representades a l’arc parlamentari estem treballant –com també es va destacar durant el debat sobre l’aprovació de la llei– en un nou Codi de conducta. Aquesta petició venia ja d’una encomana que es va acordar durant l’aprovació del Reglament del Consell General, la passada legislatura.

Però és que, a més a més, aquest Codi de conducta no deixa de ser una continuació de la Llei de transparència. De fet, el text encomana els comuns i Consell General a dictar els seus propis codis de conducta, i encoratjo a la resta de les institucions a fer el mateix. Per tal que quedin regulats, entre altres, els conflictes d’interessos, la implementació d’un sistema d’assessorament confidencial sobre qüestions d’ètica i deontologia, així com es puguin aplicar sistemes de control i de sanció. Això és el que garantirà el Codi de conducta del Consell.

La llei de transparència ha coincidit en el temps amb la publicació de l’informe intermedi del Greco (Grup d’Estats contra la Corrupció), de compliment en matèria de prevenció de la corrupció pel que fa als parlamentaris, batlles i fiscals. L’organisme ha fet una avaluació de les mesures que ha pres Andorra per implementar les recomanacions fetes a l’Informe d’avaluació de la Quarta ronda d’avaluació, que data del juny del 2017.

En aquell moment, el 2017, el Greco va constatar que el compliment de les seves recomanacions era globalment insatisfactori, el que va posar el nostre país com a membre que no respectava les recomanacions i va demanar, alhora, la presentació d’un informe sobre els progressos realitzats en la implementació de les recomanacions pendents.

En l’informe intermedi publicat ahir, el Greco conclou satisfactòriament que s’han fet molts progressos i que les autoritats han adoptat mesures adients. Per aquest motiu, ha decidit no seguir aplicant a Andorra l’article 32 relatiu als membres que no respecten les recomanacions.

En l’informe intermedi publicat ahir, el Greco conclou satisfactòriament que s’han fet molts progressos i que les autoritats han adoptat mesures adients

Ara que tenim l’aval del Greco, vol dir que no hem de treballar més per la transparència? No! De fet, el Grup d’Estats contra la Corrupció insta Andorra a continuar implementant mesures per tal de complir amb la totalitat de les recomanacions. Una d’elles fa referència als consellers i conselleres generals. En aquest sentit, l’adopció del Codi de conducta serà indubtablement un nou avenç cap a la transparència i, de retruc, cap al compliment satisfactori de moltes de les recomanacions pendents.

 

Article de la consellera general Demòcrata, Maria Martisella, publicat a El Periòdic d’Andorra l’11 de desembre del 2021.

Etiquetes: Articles d'opinió, Maria Martisella

Articles relacionats

Inici amb protocols
Falta d’inversió