Notícies

El Codi de Família inicia el tràmit parlamentari culminant dos anys de feina de la majoria demòcrata al Consell General

03/10/2018 La Proposició de llei qualificada de la persona i de la família, impulsada pel Grup Parlamentari Demòcrata, ha iniciat avui el tràmit parlamentari amb l’admissió a tràmit d’un text que els consellers de la majoria han treballat durant els darrers dos anys. El text és fruit d’un treball intern iniciat a principis d’aquesta legislatura que s’ha completat amb un període d’aportacions dels col·lectius concernits, a qui es va traslladar el text el passat mes de maig, igual que a la resta de grups parlamentaris.

Des de la promulgació de la Constitució del Principat d’Andorra, el 1993, el legislador andorrà ha demostrat una preocupació especial tant per regular les qüestions pròpies del dret de la persona i de la família d’acord amb el model familiar que preval en els temps actuals com per acomodar el dret andorrà tradicional als principis que inspiren el text constitucional.

Mostra d’això n’ha estat la Llei qualificada del matrimoni, del 30 de juny de 1995, modificada en part per la Llei 14/2004, del 3 de novembre, per la Llei 3/2012, del 19 d’abril, i, finalment, per la Llei 34/2014, del 27 de novembre, qualificada de les unions civils i de modificació de la Llei qualificada del matrimoni, del 30 de juny de 1995, i el Reglament del matrimoni civil, del 10 d’agost de 1995; la Llei qualificada de l’adopció i de les altres formes de protecció del menor desemparat, del 21 de març de 1996, i el Reglament d’adopció, del 29 de novembre del 2006 (modificat pel Decret del 3 de gener del 2013); la Llei del Registre Civil, del 14 de juliol de 1996, modificada per la Llei 14/2004, del 3 de novembre, i el seu Reglament del 18 de desembre de 1996, modificat pels reglaments del 29 de gener de 1997, 19 de març de 1997 i 22 de març del 2000; el Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 15/2004, del 3 de novembre, qualificada d’incapacitació i organismes tutelars, i la Llei 4/2005, del 21 de febrer, qualificada de les unions estables de parella i el Reglament sobre la constatació registral de les unions estables de parella, del 29 de juny del 2005.

Tota aquesta normativa ha contribuït de forma important a que el dret de la persona i de la família vigent sigui equiparable al que regeix a la gran majoria dels països que formen part de l’entorn jurídic i cultural del Principat d’Andorra.

Amb tot, cal assenyalar que aquesta normativa, recollida en diferents lleis distanciades en el temps, no regula de forma completa les institucions familiars que constitueixen el seu objecte i, des d’una altra perspectiva, que, encara que la legislació actual millora de forma notable el règim jurídic anterior, presenta significatives llacunes i desajustos, que ens semblava oportú esmenar. Des del Grup Parlamentari Demòcrata hem considerat que la via que més adient per harmonitzar les normes aplicables a les diferents institucions que integren el dret de la persona i de la família era la seva regulació en una Llei general de la persona i de la família, que té com a finalitat ordenar de forma articulada i sistemàtica totes les institucions familiars, com a conseqüència de la nova organització política del Principat d’Andorra que deriva de la nostra Constitució.

Aquesta nova Llei ha de permetre, finalment, actualitzar i adequar la matèria regulada, tant des del punt de vista de la terminologia com dels principis rectors, als criteris del Conveni de les Nacions Unides relatiu als drets de les persones amb discapacitat, fet a Nova York el 13 de desembre del 2006.

 

Etiquetes: Notícies

Articles relacionats

El grup parlamentari Demòcrata destaca l’aposta del Govern en matèria d’habitatge social triplicant el nombre de vivendes disponibles en dos anys
Demòcrates unifica en un sol text tota la normativa vinculada a les institucions familiars