Articles d'opinióNúria Rossell

El Consell General dels Joves: el camí cap a la ciutadania

El Consell General, conscient de la necessitat de suscitar l’interès de les noves generacions per la política, en el seu sentit més noble, va acordar, l’any 2002, la creació del Consell General dels Joves.

La finalitat d’aquesta decisió era, en el marc d’una experiència educativa, concreta i divertida, ensenyar als joves participants el funcionament legislatiu, o sigui les etapes de l’elaboració d’un text legal.

En la meva qualitat de consellera tindré aviat el plaer de participar en el divuitè Consell General dels Joves. Constato amb molta satisfacció que aquest esdeveniment ha suscitat un gran interès per part del jovent concernit.

El Consell General dels Joves té per vocació recollir les inquietuds i preocupacions dels alumnes de segona ensenyança del conjunt dels sistemes educatius del nostre país. En formen part vint-i-vuit joves, elegits i mandatats pels seus companys.

El proper 4 de març, aquests nois i noies treballaran sis proposicions de llei, elaborades per ells, sobre temes que els preocupen.
Aquest exercici constitueix per a nosaltres, els adults, una manera interessant de detectar quins neguits tenen i quins temes de societat consideren com a prioritaris.

Després d’una benvinguda oficial, els joves parlamentaris es distribuiran en tres comissions, presidides pels Consellers Generals, membres de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports, i assistides pels secretaris de comissions del Consell General.

Cada comissió analitzarà dues proposicions de llei, emanades dels joves, que van escollir els sis temes següents: proposició de llei per augmentar el salari mínim interprofessional; proposició de llei per la creació d’una escola per a esportistes; proposició de llei per l’ampliació de la baixa de maternitat; proposició de llei per reduir i regular el consum de carn; proposició de llei per a la protecció de les abelles, i proposició de llei de millora de la qualitat de vida dels gossos a les gosseres.

Entre les proposicions de llei n’hi ha per ampliar la baixa de maternitat, per reduir el consum de carn i per millorar la qualitat de vida dels gossos

Una vegada acabades les tasques en comissió, i escollits els oradors per al debat de les proposicions de llei al plenari, o sigui davant del Consell General, els joves parlamentaris seran convocats per la sessió plenària, el dia 25 de març.

Aquesta sessió, que seguirà el procediment i les pautes d’una sessió normal, culminarà amb l’examen i l’aprovació, si escau, de les sis proposicions de llei presentades.

Finalment, prèvia clausura de la sessió, la síndica general convidarà els assistents a un dinar.

En la meva doble condició de professora i de consellera, he de manifestar que estic molt orgullosa de participar en aquest esdeveniment.

En la meva doble condició de professora i de consellera, he de manifestar que estic molt orgullosa de participar en aquest esdeveniment

Tinc la convicció que la implicació d’aquests alumnes en el Consell General dels Joves, a més de ser una experiència pedagògica molt interessant, constitueix igualment un dels mitjans que hem de fomentar per ajudar-los a esdevenir ciutadans informats, responsables, compromesos i tolerants, al servei del seu país i del sistema que tots hem de defensar, la democràcia parlamentària.

Article de la consellera general Demòcrata, Núria Rossell, publicat al Periòdic d’Andorra el 15 de febrer.

Etiquetes: Articles d'opinió, Núria Rossell

Articles relacionats

El coronavirus de la desinformació
De les paraules als fets