Notícies

El GP Demòcrata es reuneix amb una representació dels sindicats per abordar les esmenes al Projecte de llei de la Funció Pública

30/04/2018 El Grup Parlamentari de Demòcrata s’ha compromès a revisar amb el Govern la possible introducció d’elements que permetin esvair els dubtes sobre la implementació del nou model d’avaluació que preveu el Projecte de llei de la Funció Pública i que té una repercussió directa en els nous complements de carrera professional i productivitat.

Durant la reunió que els consellers demòcrates han mantingut aquest migdia amb els representants sindicals per tal d’abordar les esmenes que el grup parlamentari podria introduir al debat del Projecte de llei, els sindicats han fet palesa la seva desconfiança en el fet que no es desenvolupin amb celeritat els reglaments necessaris per donar-li compliment, tal com ha passat amb la llei vigent.

El Grup Parlamentari Demòcrata es reafirma en la voluntat expressada anteriorment pel Govern en el sentit de no posar en marxa els nous criteris fins que estiguin aprovats els reglaments corresponents. Tanmateix, el Grup Parlamentari ha convidat els sindicats a treballar en el desplegament d’aquests reglaments a les taules de treball que es constitueixin amb aquesta finalitat.

Per al Grup Parlamentari Demòcrata, el balanç de la reunió és satisfactori en tant que ha permès establir un diàleg directe i sincer per debatre aquells aspectes del Projecte de llei que no satisfan els sindicats i estan convençuts que permetrà avançar en la millora del text. L’objectiu és recollir aquells avenços registrats durant el procés negociador amb el Govern, respectant el model d’administració pública que vol desenvolupar llei.

En aquest sentit, la majoria Demòcrata al Consell General ha defensat la filosofia que sustenta la nova llei en tant que permet els treballadors públics obtenir millors condicions laborals i salarials en funció de la formació, l’establiment de la carrera i la promoció professional. Per als consellers Demòcrates, aquest plantejament aconseguirà retribuir els professionals amb un sistema d’incentius just, alhora que s’implementarà un pla de formació, carrera horitzontal dins el lloc de feina, més mobilitat dels treballadors i règim disciplinari més àgil i tipificat.

El Grup Parlamentari Demòcrata ha defensat que el nou model d’avaluació estableix una proposta objectiva i amb garanties pel que fa a la seva aplicació. En aquest sentit, ha demanat confiança als sindicats i s’ha compromès a analitzar la possible inclusió d’aquells mecanismes que puguin esvair qualsevol dubte respecte l’arbitrarietat en l’aplicació de la nova llei.

El Grup Parlamentari Demòcrata s’ha mostrat predisposat a anar més enllà dels acords plantejats per l’executiu en la darrera taula de negociació amb els sindicats en alguns dels aspectes que podrien arribar a incorporar-se via esmena durant la tramitació en curs.

Per al Grup Parlamentari Demòcrata, s’ha de treballar per tirar endavant, com més aviat millor, una llei que impulsa un model d’administració pública organitzada, professional i moderna.


Etiquetes: Notícies

Articles relacionats

El cap de Govern supedita la convocatòria de les eleccions a l’aprovació de les reformes clau del projecte de Demòcrates
L’executiva de Demòcrates fa un primer balanç de la roda de contactes amb els comitès parroquials