Notícies

El grup parlamentari Demòcrata sol·licita a Sindicatura el procediment d’urgència per a la tramitació d’un total de 13 textos legislatius

14/11/2018 Els sotasignats, consellers generals adscrits al Grup Parlamentari Demòcrata, d’acord amb allò que estableix l’article 82 del Reglament del Consell General, han sol·licitat a la Sindicatura que acordi el procediment d’urgència dels següents projectes i proposicions de llei, actualment a tràmit parlamentari, i més precisament en tràmit de presentació d’esmenes:

Projecte de llei qualificada de tècniques de reproducció humana assistida.

Projecte de llei de modificació el Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989.

Projecte de llei de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals.

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminacio

Projecte de llei del Cos d’Educació.

Projecte de llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge.

Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre de la seguretat social (cotització autònoms).

Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre de la seguretat social (modificació percentatge reemborsament).

Proposició de llei qualificada de transparència i accés a la informació.

Proposició de llei de la persona i de la família.

Projecte de llei del servei d’acció exterior i de la carrera diplomàtica.

Projecte de llei qualificada dels drets dels infants i dels adolescents.

Projecte de llei qualificada de la responsabilitat penal de les persones menors d’edat.

La motivació d’aquesta petició no és altra que la possibilitat de que, si fos el cas, els referits projectes i proposicions de llei poguessin ésser treballats en comissió en el període entre sessions tal i com preveu l’article 44 del Reglament del Consell General.

Ladislau Baró Solà                                           Miquel Aleix Areny

Marc Ballestà Alias                                            Josep Anton Bardina Pau

Carles Enseñat Reig                                          Antoni Fillet Adellach

Sofia Garrallà Tomàs                                         Carles Jordana Madero

Maria Martisella González                                   Antoni Missé Montserrat Meritxell Palmitjavila Naudi                         Patricia Riberaygua Marme

Justo Ruiz González

 

 

Etiquetes: Notícies

Articles relacionats

El grup parlamentari Demòcrata lamenta els efectes sobre la imatge d’Andorra i les seves institucions que provoca l’ús partidista de l’Afer BPA
La majoria demòcrata defensa el tràmit d’urgència de les lleis en curs com a mecanisme per garantir el bon treball a les comissions