Notícies

Els comuns col·laboraran econòmicament amb el Govern per pal·liar els efectes de la crisi sanitària

Els set Comuns col·laboraran econòmicament amb el Govern per finançar el paquet de mesures excepcionals que l’Executiu ha impulsat, a través de la llei òmnibus, per pal·liar les conseqüències del cessament de l’activitat degut a la crisi sanitària.

Els Cònsols de les set parròquies estan en contacte permanent per analitzar les diferents mesures i propostes per fer front a la crisi sanitària, i actualment estan valorant amb els equips d’intervenció de cada Comú l’abast econòmic d’aquesta mesura de col·laboració amb el Govern.

Cada Comú està estudiant l’import de l’aportació a realitzar i es decidirà conjuntament amb Govern el moment i el mecanisme d’aportació, tenint en compte la realitat de cada Comú.

El pressupost del Govern es tensarà a nivell de país per poder fer front al paquet de mesures incloses en la llei aprovada per unanimitat, ahir, per tots els grups parlamentaris del Consell General, i per tant la col·laboració econòmica dels Comuns permetrà que aquestes mesures puguin tenir un major abast a nivell de país.

La col·laboració econòmica dels Comuns permetrà que lesmesures puguin tenir un major abast nacional

Les mesures econòmiques previstes en la llei són en matèria laboral, en matèria de seguretat social, en relació amb el sector financer i en matèria fiscal i tributària i han de permetre pal·liar, en la mesura del possible, els primers efectes que la situació de crisi sanitària provoca sobre les persones i sobre les empreses, en base als principis de solidaritat i de corresponsabilitat.

Els Comuns, en l’exercici de les seves competències, tenen un rol essencial a jugar en la resolució de la crisi econòmica i social que derivarà de l’actual situació d’emergència sanitària. No defugiran la seva responsabilitat davant dels severs reptes als que s’acara el nostre país.

Els comuns no defugiran la seva responsabilitat davant dels severs reptes als que s’acara el nostre país

Etiquetes: Notícies

Articles relacionats

Plena unitat al Consell General per fer front a la situació excepcional causada per la Covid-19
Autònoms, hotelers i ciutadans més vulnerables, prioritat per a les accions de la fase 2 de la crisi sanitària