Notícies

Els Grups Parlamentaris Demòcrata i Liberal inclouran plans d’autoprotecció per a les excavacions de risc a la futura Llei de protecció civil

Amb relació a l’esllavissada que va tenir lloc dissabte passat a tocar de la carretera general 1, els Grups Parlamentaris Demòcrata i Liberal volen en primer lloc agrair la feina de totes les persones que, des de dissabte, han treballat i estan treballant per atendre l’emergència i garantir la seguretat a la zona. En aquest sentit, cal destacar la disponibilitat i l’eficàcia dels cossos de seguretat, dels tècnics del Govern i dels serveis comunals, així com també la col·laboració dels cossos de seguretat dels països veïns.D’altra banda, el GPD i el GPL reconeixen la diligència i l’agilitat del Govern en la presa de decisions. D’aquesta manera s’ha aconseguit que l’afectació sobre el trànsit rodat hagi estat el més controlada possible i, per tant, amb les mínimes interrupcions, tenint en compte que la CG 1 és la connexió viària principal del nostre país.

Des dels Grups Parlamentaris Demòcrata i Liberal compartim l’opinió de Govern i ens sumem a la intenció de fer tots els esforços legislatius i executius necessaris per tal que una situació com aquesta no pugui repetir-se. De fet, abans d’acabar l’any, entrarem a tràmit parlamentari una Proposició de llei de protecció civil que inclourà mesures especials per a les excavacions amb un risc potencial, en concret l’obligatorietat de realitzar els plans d’autoprotecció escaients tant per a les excavacions pròpiament dites com per a les zones afectades per aquesta activitat.

Per últim, lamentem profundament les declaracions del PS. Una vegada més – i com ja ens tenen acostumats- fan gala d’un oportunisme polític totalment populista i sense cap contingut real.

Etiquetes: Notícies

Articles relacionats

Una llei regularà la transparència de les administracions i facilitarà l’accés a la informació per part de la ciutadania
Bon dia de Meritxell!