Articles d'opinióCarles Enseñat

Els reptes del pressupost

1 comentari

El rigor i la gestió responsable de les finances de l’Estat dels darrers anys, malgrat la pandèmia i havent dedicat tots els esforços per mitigar els seus efectes i estar al costat de la població, ha permès que puguem definir el pressupost del 2023 com el del retorn a la normalitat. Aquell que compleix tant amb els límits del deute públic com els de dèficit de la Llei de sostenibilitat de les finances i d’estabilitat pressupostària. De fet, també aquest 2022 acabarem complint amb els límits legals ja que, tot i unes previsions de dèficit de l’Estat superiors als 30 milions d’euros, l’exercici es tancarà finalment amb un superàvit per sobre dels 15 milions. L’esforç i bona feina feta dona els seus fruits.

Hi ajuda, evidentment, l’acceleració de l’economia. La previsió del PIB per al 2022 s’ha fixat en el 7,2% (tot i que podria acabar sent superior, i així ho estima també l’FMI), i la del 2023, en el 4,5%. Per sobre dels països veïns.

Amb tot, i malgrat la recuperació econòmica, tots som conscients (i el mateix pressupost pel 2023 ho reflecteix), de l’escenari de gran incertesa en el que ens trobem per la guerra a Ucraïna, la crisi energètica i l’augment dels preus. Aquesta conjuntura, lligada a la problemàtica de l’habitatge, suposa un repte per a l’exercici del 2023. Repte que la coalició assumeix: per sobre de tot, el pressupost se centra en donar resposta a les necessitats de la ciutadania.

Per exemple, i pel que fa a la crisi energètica, aquest any s’ha establert que FEDA no reparteixi dividends, perquè dediqui tots els seus esforços a assumir els augments de preus i no els hagi de repercutir en tota la seva dimensió a les famílies i empreses. A més, i per incidir en aquest objectiu, els 15 milions de superàvit de l’Estat amb els que tancarà el 2022 es destinaran a fer una ampliació de capital a FEDA.

També per atendre les necessitats ciutadanes, el pressupost destina una inversió de 5 milions per mantenir la gratuïtat del transport públic, mesura que, a més, també referma el compromís com a país amb la sostenibilitat mediambiental. Es tracta, sense dubte, d’una mesura que ha vingut per quedar-se.

També per atendre les necessitats ciutadanes, el pressupost destina una inversió de 5 milions per mantenir la gratuïtat del transport públic

En clau de salut, i pel que fa al compromís amb poder oferir la millor assistència i equipaments sanitaris, queda reflectit en l’increment de vora 9 milions que es destina al SAAS. Notori també és l’augment del 4,6% de les partides per a prestacions socials.

De fet, aquestes directrius del pressupost donen continuïtat a tot el que s’ha fet el 2022 per ajudar a preservar el poder adquisitiu. El transport gratuït des de l’estiu, aplicar un IGI reduït als productes d’higiene de primera necessitat, la revalorització de les pensions, l’augment del salari mínim, però també dels salaris entre el mínim i el mitjà, o la devolució parcial de l’impost especial d’hidrocarburs al sector del transport, són algunes de les accions ja fetes, a les que se sumaran les que contempla el pressupost del 2023, i que impliquen que hem mobilitzat més de 100 milions d’euros per mitigar els efectes de la inflació i acompanyar la nostra ciutadania.

Hem mobilitzat més de 100 milions d’euros per mitigar els efectes de la inflació i acompanyar la nostra ciutadania

La qüestió de l’habitatge també hi està inclosa, com a gran repte. Fins a 17 milions es destinen a fer-hi front. Entre aquests, 6,6 milions per construir habitatges de preu assequible a Borda Nova, 5 milions per a l’adquisició d’habitatges per destinar-los també a preu assequible i quasi 2 milions per a ajuts a l’habitatge de lloguer. Quanties que han de contribuir tant a augmentar l’oferta actual com a rebaixar els preus del mercat. Aquest és, per tot, el pressupost que més decididament inverteix en habitatge, en augmentar l’oferta i en donar suport a aquelles famílies que tenen dificultats per accedir-hi.

Som conscients dels problemes actuals i volem dotar al Govern d’eines per articular solucions: i el pressupost és l’eina més important que té un país per transformar la realitat cap a horitzons de més equitat i prosperitat.

Per aquest motiu, des del Grup Parlamentari Demòcrata vam fer palès a la sessió del dijous el nostre vot contrari a les esmenes a la totalitat presentades per l’oposició. I també fem palès el nostre posicionament absolut favor del projecte de llei.

Ara toca avançar amb el procediment d’aprovació, que és el que realment el país demana i necessita.

 

Article del president del Grup Parlamentari Demòcrata, Carles Enseñat, publicat a El Periòdic d’Andorra el 19 de novembre del 2022.

Etiquetes: Articles d'opinió, Carles Enseñat

Articles relacionats

Setè congrés de Demòcrates
Candidat i reptes