Grup Parlamentari DemòcrataNotícies

Esmenes per tipificar la violència de gènere al Codi Penal

Els grups parlamentaris de la majoria (Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos) reiteren el compromís ferm en la lluita contra qualsevol tipus de violència per raó d’orientació sexual, sexe o gènere. En aquesta direcció, aquest divendres han presentat un conjunt d’esmenes al Projecte de llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre homes i dones per tal que la violència de gènere sigui considerada delicte al Codi Penal.

Concretament, la coalició proposa afegir una disposició final a la llei per incloure un nou article al Codi Penal, el 114 bis, que castigarà amb penes de presó de fins a dos anys la violència de gènere encara que no s’arribi a causar cap lesió, sense perjudici de les penes que corresponguin pel resultat lesiu si se n’ha causat.

L’esmentat article considera violència de gènere qualsevol tipus de violència física, psicològica o simbòlica exercida contra qualsevol persona per la seva orientació sexual, sexe o gènere, de manera que no quedi només limitada a les dones. Aquest avenç suposa alinear-se de manera definitiva amb la definició de violència contra les dones de les Nacions Unides i un pas endavant per situar la legislació andorrana entre les més modernes en aquest àmbit.

S’afegeix un article per considerar violència de gènere qualsevol tipus de violència física, psicològica o simbòlica exercida contra qualsevol persona per la seva orientació sexual, sexe o gènere

Les esmenes, consensuades amb la Secretaria d’Estat d’Igualtat, també responen a les demandes de les associacions de dones i feministes del país, així com de col·lectius LGTBIQ+, que reclamaven que si està reconeguda l’existència de la violència de gènere (recollida a la Llei 13/2019 per la igualtat de tracte i la no-discriminació) havia de ser inclosa al Codi Penal.

Etiquetes: Grup Parlamentari Demòcrata, Notícies

Articles relacionats

La rebaixa dels lloguers dels locals comercials es prorroga tot l’abril i s’estén als allotjaments turístics
La majoria entra una proposició de llei per modernitzar i agilitzar la gestió de les fundacions del país