Articles d'opinióBerna Coma

Trencar estereotips

Dimecres passat vaig assistir a la taula rodona que va organitzar l’ADA, sota el títol Dones trencant estereotips. Les professions tenen gènere?’ La taula va girar a l’entorn de la igualtat de gènere en les professions, amb l’objectiu de fer visibles aquelles molt masculinitzades i debatre sobre els obstacles que es troben les dones que les exerceixen, en el seu dia a dia.

Les cinc dones participants exerceixen professions molt diferents (policia, conductora de camions, treballadora a la construcció…), però totes van compartir que treballaven envoltades d’homes. A partir de les seves vivències i diàleg mantingut, vam poder copsar que exercien la seva professió amb tota naturalitat. Malgrat que s’havien trobat entrebancs, sobretot a l’inici, progressivament s’havien sentit integrades en aquestes feines més masculinitzades. I havien pogut exercir en allò que els agradava, no sense una lluita constant interna per no tirar la tovallola i per trencar estereotips.

Totes van afirmar que s’ha evolucionat molt per assolir la igualtat –aspecte que les havia ajudat–, però que encara queda feina per fer. Sobretot pel que fa a la bretxa salarial i digital, al sostre de vidre i el terra enganxós, i a revertir l’encara molt arrelada visió patriarcal. En tots aquests aspectes, l’educació ha de ser una palanca de canvi, perquè les noves generacions visquin la igualtat de manera naturalitzada.

Precisament, l’educació és un dels aspectes que reforça la Llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació entre dones i homes, aprovada fa un any. És essencial per avançar en la igualtat en tots els àmbits, com també és essencial que les associacions feministes i l’Institut Andorrà de la Dona s’impliquin amb els poders públics en el desplegament de la llei i a fer l’acompanyament d’aquesta a les empreses.

Actes com el de la taula rodona són molt necessaris per fer palès que, malgrat que la societat està preparada per assolir la igualtat i integrar-la, cal més esforç, conscienciació i treball conjunt de tots.

Article de la consellera general de Demòcrates Berna Coma, publicat el 2 de maig del 2023. 

Etiquetes: Articles d'opinió, Berna Coma

Articles relacionats

Campanya des de dins
40 anys d’Escola andorrana