Grup Parlamentari DemòcrataNotícies

Full de ruta i mà estesa per fer front a la prioritat política: l’habitatge de lloguer

El Debat sobre l’acció política i del Govern en matèria d’habitatge ha servit per fer palès, de manera pública i contundent, que la prioritat política d’aquest inici de legislatura i el principal problema dels ciutadans és l’habitatge, més concretament l’oferta d’habitatge de lloguer. Tots els grups parlamentaris han coincidit en aquest punt amb rotunditat, de la mateixa manera que també han coincidit en la necessitat de traçar un full de ruta amb les aportacions de totes les forces parlamentàries, per enriquir-lo al màxim i fer-lo també el més eficaç possible en benefici de la població. Part del tronc d’aquest full de ruta ja està traçat, tenint en compte les polítiques actualment implementades pel Govern -i iniciades la darrera legislatura-, les establertes a curt termini -com el Projecte de llei de mesures d’estímul i d’estabilitat del mercat d’arrendament d’habitatges-, i les a mitjà i llarg termini -com la inversió de més de 50 milions per crear un parc públic d’habitatge.

A més, el debat també ha servit per anunciar noves mesures per seguir estimulant l’oferta de lloguer, amb l’esperit de consensuar-les en el si de la Cambra Parlamentària. Tant el cap de Govern Xavier Espot, com el president del Grup Parlamentari Demòcrata, Jordi Jordana, n’han parlat. Entre aquestes, incentius per a persones que construeixin o rehabilitin habitatges de lloguer a preu assequible; un programa perquè els propietaris cedeixin els seus habitatges buits per tal que siguin gestionats públicament; establir una proporció màxima, per parròquia i per zones, d’habitatges d’ús turístic i de segones residències; aplicar un gravamen més elevat sobre la plusvàlua immobiliària obtinguda durant els primers 10 anys de tinença d’un immoble per desincentivar les compravendes especulatives; un sistema d’indicadors d’habitatge per conèixer els preus per zones i poder fer polítiques d’estímul de lloguer més adequades; la posada en funcionament d’una oficina o registre de la propietat immobiliària; un increment substancial del salari mínim per millorar el poder adquisitiu dels qui més pateixen; l’augment de les ajudes al lloguer; un programa de cessió d’habitatges buits a un fons que sigui gestionat públicament i garanteixi el pagament dels lloguers; i un Servei permanent d’atenció ciutadana per atendre els dubtes i qüestions que puguin tenir.

Jordana: “Reiterem a la població que estigui tranquil·la perquè, durant aquest treball, es mantindran les pròrrogues i quedaran protegits”

Són moltes mesures, a implementar en els terminis més curts possible i arribant a acords polítics, que han de permetre treure tensió a la situació actual del mercat. Mentrestant, tal com ha refermat Jordana, “reiterem a la població que estigui tranquil·la perquè, durant aquest procés, es mantindran les pròrrogues i quedaran protegits els contractes de lloguer”. En aquest sentit, i pel que fa a la Llei que estableix aquestes pròrrogues -actualment en treball de Comissió parlamentària-, el president del Grup Parlamentari s’ha mostrat obert a introduir esmenes per ampliar els anys d’establiment de les pròrrogues i rebaixar els percentatges d’increment als lloguers fixats a la llei.

 

Quatre propostes de resolució

Durant la darrera hora de la tarda, el Debat sobre l’habitatge ha girat al voltant de les propostes de resolució dels grups parlamentaris. Se n’han presentat un total de 21, de les quals quatre per part dels grups de la majoria. Aquestes són les següents: encomanar al Govern que impulsi les iniciatives legislatives necessàries per tal que una part dels habitatges d’ús turístic retornin al mercat de lloguer assequible; encomanar al Govern que impulsi les iniciatives legislatives necessàries perquè pisos buits retornin al mercat i creï un programa on els propietaris puguin cedir els habitatges per ser gestionats públicament; encomanar al Govern que identifiqui bonificacions fiscals amb l’objectiu d’estimular la posada al mercat d’habitatges de lloguer i, alhora, posi en marxa el fons publicoprivat de garantia per als impagaments; i encomanar al Govern que proposi un Pla d’actuació amb mesures per fer front a la problemàtica de la manca d’habitatge de lloguer assequible, perquè sigui debatut i consensuat amb tots els consellers generals.

Tres de les quatre propostes, amb alguns matisos, han estat aprovades, mentre que la del Pla d’actuació s’ha transaccionat amb una proposta presentada pel Grup Socialdemòcrata.

Etiquetes: Grup Parlamentari Demòcrata, Notícies

Articles relacionats

La majoria proposa un treball conjunt i consensuat per actualitzar la Llei d’inversió estrangera
Aprovada la llei que protegeix tres anys més els lloguers de la ciutadania