Grup Parlamentari DemòcrataNotícies

La coalició demana unitat a totes les forces parlamentàries per garantir les pensions

3 comentaris

La proposta d’acord per al foment d’un pacte d’Estat per la sostenibilitat de les pensions de jubilació de la CASS (PESP) ja està a tràmit parlamentari. Els grups de la majoria, Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos, l’han entrat a Sindicatura aquest dijous al migdia, amb la voluntat d’assolir un consens entre totes les forces “sense més dilació” per poder “revertir la problemàtica” i garantir la viabilitat de les pensions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

La coalició considera “indispensable” el pacte d’Estat basant-se en l’Estudi actuarial de la CASS, que dictamina que el 2024 el pagament de les pensions superaran els ingressos per les cotitzacions i que el 2038 s’esgotaran completament les reserves existents. Així mateix, exposa que les reformes aplicades fins ara (increments de les cotitzacions passant del 8% del 1968 al 12% el 2014), no aconsegueixen assolir l’objectiu de la sostenibilitat del sistema.

El pacte d’Estat, que és un compromís de la legislatura per part de la majoria, planteja la creació d’una Comissió d’estudi del Consell General amb la missió de desenvolupar les mesures a dur a terme. Estarà integrada pels membres de la Comissió de Finances i Pressupost, els ministres competents en matèria de Treball, Afers Socials i Finances, i representants de la CASS. Així mateix, la comissió també comptarà amb la implicació dels sectors econòmics i socials més afectats per la sostenibilitat de les pensions.

La Comissió d’estudi elaborarà un dictamen on quedaran definits els factors que afecten la sostenibilitat del sistema de pensions i identificarà les actuacions, entre les quals s’inclouran les principals reformes a dur a terme, així com el calendari d’implantació.

La Comissió d’estudi elaborarà un dictamen on quedaran definits els factors que afecten la sostenibilitat del sistema de pensions i identificarà les actuacions a dur a terme

Un cop definit aquest dictamen, serà debatut al ple del Consell General. A partir d’aquí, el pacte d’Estat estableix la creació de grups de treball per concretar el pla d’actuacions d’ordre normatiu i administratiu. Un pla d’actuacions que haurà d’estar conclòs abans de finals d’aquest any.

Etiquetes: Grup Parlamentari Demòcrata, Notícies

Articles relacionats

La llei de seguretat privada crea dues noves figures professionals i introdueix la formació obligatòria al sector
Prorrogades dos mesos més les mesures per protegir la salut pública en el context de pandèmia