Notícies

La majoria de Demòcrates avala la regulació específica dels professionals amb la nova Llei del cos d’educació

07/02/2019 El Consell General ha aprovat la Llei del cos d’educació que permet dotar d’una regulació propia els 1025 professionals que actualment l’integren: des dels  col·laboradors educatius, mestres, professors i psicopedagogs fins a  inspectors, personal amb responsabilitat administrativa i pedagògica, tècnics especialitzats i caps d’àrea.

El text veu la llum després d’un treball compartit amb els professionals que aspiraven a comptar amb una regulació específica des de fa prop de dues dècades i que demostra el compromís del Govern amb l’Educació. Així ho ha expressat el ministre Eric Jover durant la defensa del projecte a la cambra.

La llei estableix i regula el règim jurídic específic de les diverses famílies professionals que configuren aquest cos especial. També regula l’estructura i l’organització del cos i estableix un òrgan col·legiat de consulta i participació. El text avui a votació defineix l’accés al cos i el desenvolupament dels seus membres ja sigui a través de la carrera horitzontal com vertical. Tanmateix, precisa els valors, la missió i els drets i deures dels seus membres, ajudant així a la valorització dels seus professionals. També n’especifica les normes de jubilació introduint la possibilitat d’una prejubilació voluntària als 60 anys fet que també hauria de redundar en la qualitat de l’educació dels nostres joves.

La sessió d’aquest dijous també ha donat curs, amb el suport de tots els consellers exceptuant Progressistes-SDP, a la modificació de la Llei de la seguretat social a partir de la qual es posen en marxa diferents trams de cotització que permeten un sistema més just i equitatiu, a partir dels resultats econòmics i el volum de negoci de cada autònom, sense que aquest fet afecti la sostenibilitat de la CASS.

Amb aquest pas, es dona compliment al debat obert des de fa més d’una década a l’entorn del fet que tots els autònoms haguessin de cotitzar en relació al salari mitjà de tots els sectors calculat per la CASS. Així, es posen en marxa sis nous trams de cotització que  van des del 25% fins al 137,5%, entre els quals destaca el règim especial per a les persones menors de 35 anys amb l’objectiu, aquest darrer, de fomentar l’emprenedoria.

El Consell General també ha aprovat la Llei de conservació del medi natural, la biodiversitat i el paisatge, el primer instrument normatiu de protecció de l’entorn, tal com ha destacat la ministra d’Agricultura, Medi Ambient i Sosteniblitat, Sílvia Calvó. La nova llei, té com a finalitat la conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge d’Andorra en virut d’allò que preveu a l’article 31 de la Constitució: ‘Un mandat, dirigit específicament a l’Estat però que obliga en realitat tots els poders públics’, ha destacat la ministra, amb l’objectiu que desenvolupin una política transversal de conservació de la biodiversitat i de protecció del nostre medi natural.

La nova llei crea els procediments d’avaluació ambiental per a qualsevol projecte o procés d’actuació que pugui tenir impacte sobre el medi natural, la biodiversitat o el paisatge així com l’Estratègia Nacional de la Biodiversitat que permetrà contribuir als objectius internacionals en aquest àmbit i establir unes pautes de gestió a nivell nacional. Aquesta estratègia, segons la llei, s’elaborarà i aprovarà des del Govern però incorporarà una Comissió de Coordinació i Desenvolupament de la qual en participaran els comuns i la societat civil. L’objectiu d’aquest òrgan, segons ha concretat Sílvia Calvó, és el de garantir la pluralitat de manera que aquest esdevingui una eina per a una governança transparent, participativa i sostenible.

La Llei de conservació del medi natural també regula, per primera vegada els espais naturals protegits bo i definint-ne la tipologia -parcs naturals nacionals i comunals, reserves naturals, monuments naturals i espais naturals transfronterers,  així com establint el procediments de declaració la seva gestió.

També es fixa un marc regulador per a la gestió de la massa forestal i una obligació general de preservació i conservació del paisatge per part de totes les administracions. Finalment, s’aborden aspectes com el desenvolupament d’esdeveniments i l’accés amb vehicles rodats que puguin afectar el medi.

L’ordre del dia també ha inclòs la modificació del reglament del Consell General.

Consell General
Etiquetes: Notícies

Articles relacionats

Millores socials i laborals aprovades amb el suport de la majoria demòcrata
La majoria de Demòcrates avala la regulació específica dels professionals amb la nova Llei del cos d’educació