Articles d'opinióBerna Coma

L’accés d’Andorra al finançament del Banc Europeu d’Inversions

El Banc Europeu d’Inversions (BEI) és un òrgan de la Unió Europea, creat el 1958 en el marc del Tractat de Roma, que concedeix finançament per a projectes que s’alineen amb les polítiques comunitàries. Dins d’aquestes, sobretot s’hi troben aquelles dirigides a contribuir a la integració, al desenvolupament equilibrat i sostenible, a estimular el mercat laboral i a mitigar el canvi climàtic. Pel volum d’operacions que gestiona, se situa al capdavant de les institucions financeres internacionals.

El BEI és un òrgan destinat a ajudar els països de la UE, tot i que no es tanca a d’altres països que comparteixin les seves polítiques i propòsits. És en aquest punt on entra en joc Andorra, que s’ha convertit en el primer país no membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu que pot accedir als seus programes. Això és fruit d’un Acord marc que es va començar a gestar el maig del 2020, quan el Govern va aprovar l’inici dels contactes amb l’organisme europeu amb l’objectiu que Andorra fos considerat país d’operacions. La petició formal es va fer aquell mateix estiu i la signatura de l’Acord va tenir lloc el passat hivern. Quedava la seva ratificació al Consell General, la qual va tenir lloc aquest dimarts, per assentiment de tots els grups parlamentaris.

Amb la ratificació de l’Acord marc, Andorra es podrà beneficiar de préstecs financers per part d’un òrgan flexible i eficient, en unes condicions molt favorables i per a projectes que impulsin promotors públics o privats. Aquests projectes es poden desenvolupar en clau interna, o en col·laboració amb els països de l’entorn, que també integren el BEI.

A la vegada, l’òrgan ofereix una segona àrea de col·laboració, els serveis d’assessorament (advisory services) per als projectes dels promotors, tant pel que fa al desplegament dels plans estratègics com a la seva implementació. Tenir accés als coneixements tècnics i operacionals del BEI sobre la implementació, la gestió i el finançament de projectes a gran escala suposa també un actiu molt important per a Andorra.

I més tenint en compte que el Banc Europeu d’Inversions dona ple suport a la transició cap a una economia baixa en carboni, respectuosa amb el medi ambient i que afronta els problemes vinculats al canvi climàtic. Per tant, s’escau perfectament al nostre compromís de país de fomentar polítiques mediambientals i sostenibles, a la vegada que amb la nostra estratègia de suport a l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Per posar algun exemple més concret, el BEI podrà finançar projectes de gran envergadura que vulguem impulsar en àmbits com la transició energètica, les infraestructures o els transports.

El BEI podrà finançar projectes de gran envergadura que vulguem impulsar en àmbits com la transició energètica, les infraestructures o els transports

A banda de comptar amb una nova via de finançament, prestigiosa i sòlida, la ratificació de l’Acord marc amb el BEI representa un pas més en l’homologació internacional d’Andorra. La pandèmia de la Covid 19 va posar de manifest la vulnerabilitat del nostre país més enllà de les nostres fronteres, i la necessitat d’avançar en el desplegament d’una xarxa internacional de finançament de l’Estat amb l’objectiu de diversificar les fonts de finançament. Ara fem un pas més, després de l’adhesió al Fons Monetari Internacional i al Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa.

 

Article de la consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata, Carles Eneñat, publicat a El Periòdic d’Andorra el 4 de febrer del 2023.

Etiquetes: Articles d'opinió, Berna Coma

Articles relacionats

Passat i futur de l’Hotel Casamanya
Persones compromeses amb Andorra