Adrià PalmitjavilaArticles d'opinió

Més veu per als joves

El Fòrum Nacional de la Joventut és una organització de joves i per als joves. S’organitza i treballa per donar resposta a les nostres inquietuds, de forma autònoma i efectiva.

Des d’aquesta organització transformen la nostra realitat, participant per fer arribar la nostra veu als espais nacionals i internacionals on es construeixen les polítiques públiques que afecten les vides del jovent.

El 6 de maig, la totalitat dels grups parlamentaris del Consell General van presentar la proposició de llei de modificació de la Llei del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra, que data del 2007 i va ser modificada l’any 2014.

Amb el nou text es pretén seguir consolidant el Fòrum com a ens representatiu i que doni veu a tots els joves del país, motiu pel qual s’apliquen canvis per professionalitzar-lo i dotar-lo de més autonomia.

Aquesta nova proposició de llei ajudarà a donar visibilitat al Fòrum i que hi puguin participar més joves, en concret 18.000, ja que s’amplia la franja d’edat marcada per poder formar-ne part: passa a situar-se entre els 15 i els 35 anys.

Fins ara es limitava una part dels joves: la llei vigent marca la franja entre els 16 i els 29 anys. Gràcies a aquesta ampliació, que també s’alinea amb les directives dels països de l’entorn, es dona cabuda a més jovent del país i, per tant, obtindrem un major ressò.

D’altra banda, l’augment del pressupost per al Fòrum és un punt a favor molt destacat, ja que dotarà l’ens de més recursos i, en conseqüència, podrà realitzar més activitats i projectes, tant en l’àmbit nacional com internacional.

Per últim, però no menys important, és ben rebut veure com la totalitat dels grups parlamentaris del Consell General demostren la seva implicació per donar veu i atendre les necessitats del col·lectiu jove. Som el futur del país i necessitem que les institucions públiques ens puguin donar suport i ens escoltin, per donar resposta a les nostres problemàtiques.

 

Article del membre de la Secció Jove de Demòcrates, Adrià Palmitjavila, publicat al Diari d’Andorra el 24 de maig del 2022.

Etiquetes: Adrià Palmitjavila, Articles d'opinió

Articles relacionats

Més dades, millors polítiques públiques
Un exemple a seguir