Articles d'opinióLaura Mas

Una parròquia per viure-hi amb qualitat

La primera revisió del pla d’ordenació i urbanisme del comú d’Encamp, una de les eines per millorar i dinamitzar la nostra parròquia, ja és una realitat, com a mínim per als propers sis anys, després de la seva aprovació definitiva en el darrer consell de comú.

De forma resumida, són quatre els objectius que s’hi incorporen. Primer, tots els ciutadans de la parròquia d’Encamp han de poder gaudir de la millor qualitat de vida possible gràcies a un bon model de ciutat i a una tipologia edificadora adequada. Segon, la parròquia d’Encamp ha de ser el suport d’activitats econòmiques especialitzades en el món dels serveis i concretament del turisme i del comerç, així com liderar noves activitats de poca implantació i necessàries per al país de tipus logístic, aprofitant la seva posició central i pròxima als centres econòmics i administratius. Tercer, s’integra el medi natural dins de les zones urbanes i es potencia el desenvolupament dels recursos naturals com un tot inter­relacionat, aprofitant els espais existents entorn als Cortals, Beixalís i Gargantillar. I quart, el creixement ha de ser ordenat, equilibrat i sostenible tenint present tots els recursos disponibles, i tipològicament recognoscible posant uns espais no edificats vora els carrers.

No és únicament filosofia, és visió de futur, per ser una ciutat més esponjada i encara més sana, amb més il·luminació i ventilació. Apostem per l’aprofitament dels espais naturals, el desenvolupament d’equipaments i conjunts culturals i la previsió d’una part de sòl industrial i logístic que permeti el suport a noves activitats amb respecte pel medi natural, tot ordenant aquesta activitat per no malmetre o impactar en les altres activitats que es volen com a més potents per a la parròquia com el turisme de neu, comercial, natural i cultural.

L’aprovació definitiva d’aquesta revisió també és la clau de volta perquè els projectes per construir nous habitatges a la parròquia, molts dels quals per a habitatge de lloguer, vegin la llum molt aviat. En definitiva, Encamp ha de ser referència de parròquia per viure-hi, i viure-hi amb qualitat.

 

Article de la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, publicat al Diari d’Andorra l’1 de juny del 2021. 

Etiquetes: Articles d'opinió, Laura Mas

Articles relacionats

Un bon company
L’acord d’associació, cada vegada més necessari